BouwNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Plannen voor herinrichting Ooster- en Westerlaan

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders presenteert het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Ooster- en Westerlaan aan de gemeenteraad. Dat blijkt uit een nota die zij stuurt.

Het station en het stationsgebied is een belangrijke plek in Zwolle dat fungeert als gastvrije stadsentree naar de (binnen)stad. In de afgelopen periode heeft er rond het station een metamorfose plaatsgevonden, zowel bovengronds als ondergronds. Na de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg worden ook de Oosterlaan en Westerlaan omgevormd tot een gastvrije, groene, klimaatadaptieve en mooie aantrekkelijk
ingerichte buitenruimte.

Door het terugbrengen van de historische laanbeleving met bomen, krijgen de lanen in de Stationsbuurt weer de karakteristieke en statige allure van de 19e eeuwse laan terug, dat recht doet aan de belangrijke toegangswegen van en naar het station. De heringerichte lanen dragen bij om de Spoorzone stap voor stap levendiger, aantrekkelijker en groener te maken en de aanwonenden, inwoners van de stad en bezoeker trots te maken.

De wensen van de bewoners in deze lanen zijn meegenomen in het ontwerp. Dit richtte zich vooral op verblijfskwaliteit, verkeersveiligheid en klimaat.

In de basis gelijk

De ontwerpen van de Oosterlaan en Westerlaan zijn in de basis gelijk. Voor beide lanen wordt de
snelheid teruggebracht naar 30 km/u en is het basisprofiel het uitgangspunt. Dew gemeente versmalt de rijbaan
naar 5,80m en deelt het profiel opnieuw in. De versmalling leidt tot vermenging van verkeer, dit heeft
een afremmende werking op de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Door onder meer het
hanteren van het STOMP principe en het toevoegen van snelheidsremmende maatregelen verhoogt men de verkeersveiligheid in het gebied.

Aan de noordzijde ontstaat ruimte voor een brede stoep met daarnaast ruimte voor parkeren, groen en bomen. Aan de zuidzijde wordt de ruimte ingevuld met groen of stoep. Men versterkt de laanstructuur in beide lanen en/of herstelt deze om de gewenste laanbeleving terug te brengen. Daarnaast zorgt ze in beide lanen dat het water wordt opgevangen, vastgehouden en vertraagd wordt afgevoerd. Met de aansluiting op de inrichting van het Stationsplein en Stationsweg vergroot men het centrumgebied met een prominente rol voor de voetganger en fietser.

En verder

Er komen groene stroken en een wadi. Sommige hekken haalt men weg, waarvoor groen in de plaats komt. Op verschillende plekken komen verkeersplateau’s, die de lanen veiliger maken. Ook komen er diverse wateropvangplekken ten behoeve van klimaatadaptatie. Er komt een kiss&ride zone en speciale aandacht voor de Parkschool in de straat.

Financiën

De herinrichting van de Oosterlaan en Westerlaan voert men uit binnen het financiële kader van het
Investeringsbesluit 2018. De uitvoering van extra klimaatambities voor de Oosterlaan en Westerlaan
worden deels gedekt uit het GRP (gemeentelijk rioleringsplan), daarnaast er is een aanvraag gedaan
voor impulsgelden door de werkregio RIVUS (RIVUS is een samenwerkingsverband voor
de afvalwaterketen(alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) en voor
klimaatadaptatie in West Overijssel).

De aanbesteding van het plan start in het vierde kwartaal van 2021.

Voor meer gedetailleerde informatie zie de gemeentelijke nota.

Gerelateerde artikelen

Back to top button