Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuw fonds heeft bijna 6 ton voor culturele initiatieven in Overijssel

Zwolle – De provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie. Dit doet zij in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt het Fonds Kleine Culturele initiatieven Provincie Overijssels opgezet. Uit dit fonds kunnen kleine culturele initiatieven een bijdrage krijgen.

Met dit nieuwe fonds kunnen naar de komende jaren zo’n 350 Overijsselse cultuurprojecten worden gerealiseerd. Naast culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen zoals stichtingen, kunnen ook bijdragen voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld in wijken en buurten, worden aangevraagd bij het nieuwe fonds. Voor het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel is voor de periode 2017-2020 een bedrag van € 595.000,- beschikbaar. Het fonds start met haar werk in het voorjaar van 2017.

Naast het beheren van het Overijssels Cultuurfonds stelt het Prins Bernhard Cultuurfonds een fondsenwerver aan die de mogelijkheid onderzoekt of particulieren, bedrijven en gemeenten een bijdrage willen leveren aan de financiering van culturele projecten.

Brede steun Staten

Provinciale Staten hebben eerder bij de behandeling van de nieuwe cultuurnota 2017-2020 de moties Faal (CDA) en Fens (VVD) aangenomen waarin GS werd gevraagd om een steunregeling voor kleinere culturele initiatieven.

Hester Maij, gedeputeerde cultuur: “De nieuwe cultuurnota kreeg brede steun van Provinciale Staten. We zetten de komende jaren onder andere in op toekomstbestendige culturele voorzieningen en instellingen in Overijssel. En we willen dat ons erfgoed duurzaam is en ook beleefd kan worden. Maar ook cultuurparticipatie en talentontwikkeling vinden we erg belangrijk. De Staten kwamen toen zelf met moties om nog wat extra’s te doen voor kleinere initiatieven en erfgoed die niet altijd gebruik kunnen maken van subsidieregelingen. Ik ben blij dat we in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds hiervoor het nieuwe fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel konden inrichten. Het nieuwe fonds en de huidige provinciale cultuurregelingen vullen elkaar aan en versterken elkaar.”

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button