EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle en Kampen vragen zorgvuldige afstemming bestemmingsplan H2O

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Zwolle en Kampen hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan voor het Bedrijvenpark H2O Hattem-Oldebroek. De beide colleges vragen de H2O gemeenten om in hun plannen rekening te houden met de uitkomsten van de gesprekken die op dit moment lopen naar de regionale behoefte aan bedrijventerreinen in Gelderland én Overijssel.

Met dit bestemmingsplan willen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek een regionaal bedrijvenpark langs de A28 voor grootschalige transport en logistiek en een nieuwe aansluiting op de snelweg mogelijk maken. De drie gemeenten kondigden voor de zomer aan dat ze de procedure wilden starten voor het bestemmingsplan. De colleges van Zwolle en Kampen hebben toen al gewezen op het belang van een gezamenlijke en zorgvuldige afweging van het aanbod aan bedrijventerreinen dat past bij de vraag in de regio. Ze geven er de voorkeur aan om eerst het proces voor de regionale afstemming van werklocaties in de provincies Gelderland en Overijssel af te ronden.

De H2O gemeenten hebben begin oktober het bestemmingsplan in procedure gebracht en ter visie gelegd. Tegelijkertijd wordt op regionaal en provinciaal niveau gesproken over de afstemming van werklocaties in het kader van de gezamenlijke programmering van bedrijventerreinen. Dit is een noodzakelijke stap in het verbeteren van de ruimtelijke onderbouwing van ruimtelijke plannen volgens de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze gesprekken lopen parallel aan de bestemmingsplanprocedure.

De gemeenten Zwolle en Kampen hechten er waarde aan om ruimte te geven aan ontwikkelingen in de regio. Maar ze stellen ook vast dat deze parallelle processen kunnen leiden tot een mogelijke aanpassing van de plannen, als blijkt dat er overaanbod ontstaat in de regio Zwolle. Ze zien daarom nu geen andere mogelijkheid dan een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark H2O.

h201-rtv-focus-zwolle

Bedrijventerrein H20 gezien vanaf de A50
Bedrijventerrein H20 gezien vanaf de A50

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button