Milieuraad

Natuur & Duurzaam

Milieuraad Zwolle maakt zich zorgen om aanpak restafval

De Zwolse gemeenteraad heeft in oktober jongstleden besloten om vanaf januari een tarief op restafval in te voeren. Voorafgaand aan…

Meer
Natuur & Duurzaam

Reactie Milieuraad Zwolle op gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt

Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) stuurde begin juni een reactie aan de gemeenteraad om een bijdrage te leveren aan verdere groene…

Meer
Natuur & Duurzaam

Nooterhof – Natuur voorop!

De Nooterhof is sinds 1 april weer vier dagen per week open. Ook dit seizoen wordt er met veel vrijwilligers…

Meer
Natuur & Duurzaam

Wat doet de nieuwe omgevingswet met het belang van Zwolse inwoners?

In januari stuurden de Milieuraad en Natuurplatform Zwolle een brief aan de gemeenteraad om hun teleurstelling uit drukken over het…

Meer
Natuur & Duurzaam

Milieuraad schrijft Manifest voor een duurzaam Zwolle

De Milieuraad Zwolle heeft een Manifest Duurzaam Zwolle 2022-2026 en 2050-Waarmaken en waarnemen gepubliceerd.  NatuurPlatform Zwolle (NPZ) biedt onderhandelaars van…

Meer
Natuur & Duurzaam

Extra inspanning nodig voor Klimaatdoelen Zwolle 2030

De gemeente Zwolle zet voor 2025 in op minstens 25% minder uitstoot dan in 1990 en het opwekken van ten…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Winteropenstelling Nooterhof

Tot maart 2021 is de Nooterhof alleen op zondagen open tussen 11.00 en 17.00 uur. Men kan dan in het…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Doepark Nooterhof bruist in herfstvakantie van de activiteiten

Tijdens de herfstvakantie organiseert Doepark Nooterhof een leuke Doe-week voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Iedere dag, van…

Meer
Back to top button