KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

IJsselheem ondertekent nieuwe Green Deal

Samen werken aan duurzame zorg

Zwolle – Tijdens een landelijke bijeenkomst op donderdag 8 december heeft IJsselheem, samen met meer dan 120 andere partijen uit het zorgveld, de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend.

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en sectoren in de markt en samenleving om duurzame plannen uit te voeren. De Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’, wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector.

Met de ondertekening spreekt IJsselheem zich nadrukkelijk uit voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen en duurzaam welzijn van cliënt en medewerkers. Egbert den Engelsman, directeur Bedrijfsvoering en Vastgoed bij IJsselheem: “Duurzaamheid moet vanzelfsprekend worden in al ons handelen. En dat betekent niet alleen bewustzijn van ons energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook het gebruik en verbruik van medicijnen en materialen, afvalscheiding, duurzaamheid van onze huisvesting en verbinding met onze natuur”.

Green Team

Binnen IJsselheem is een Green Team samengesteld waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Fysiotherapeut Suzette Ruijs is lid van dit Green Team: “Ondertekening van de Green Deal is niét vrijblijvend. We hebben onszelf bij IJsselheem eerder dit jaar, in lijn met de inhoud van deze Green Deal, ambitieuze doelstellingen opgelegd. Het is geen tijdelijke campagne.”

“Het is geen tijdelijke campagne.” Suzette Ruijs, lid Green Team IJsselheem

 

“Het vraagt écht een verandering in mentaliteit en gedrag en aanpassing van werkprocessen, zowel in de zorg als bij de ondersteunende diensten. Er worden overal initiatieven opgepakt om toe te werken naar klimaatneutraliteit in de komende decennia. Want wij denken dat het moet en dat het kan”.

Naast het werken aan bewustzijn en gedragsverandering van alle medewerkers van IJsselheem, wordt dit ook gevraagd van leveranciers van bijvoorbeeld voeding en medicatie en andere samenwerkingspartners.

Bijdrage zorgsector

De zorgsector draagt fors bij aan de klimaatcrisis. In Nederland is de zorgsector namelijk verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. De zorgsector werkt daarom toe naar ‘duurzame zorg’. Minister Ernst Kuipers: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal 3.0 samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.”

In deze landelijke Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026 en vertaald in vijf doelstellingen:

1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers;

2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom;

3. CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050;

4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050;

5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik).

IJsselheem heeft met overtuiging de Green Deal 3.0 medeondertekend, vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector moet en ook kan. Zo realiseren partijen met deze Green Deal een onomkeerbare transformatie naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050.

Gerelateerde artikelen

Back to top button