EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad praat over Economisch Perspectief Zwolle

Zwolle – Maandagavond was er in de gemeenteraadsvergadering onder andere een informatieronde over het Economisch Perspectief van Zwolle. Zwolle groeit en het is nodig om te zien hoe de stad zich economisch ontwikkelt. Dat is onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders wil inzetten op het versterken van de stedelijke economie.

De gemeenteraad wordt gevraagd om met deze ambities in te stemmen. Daarom wilde zij een informatieronde om inzicht te krijgen in de achterliggende overwegingen van de handelingsperspectieven en hoe die zijn in relatie tot andere ambities zoals die op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Zwolle en de regio Zwolle.

Meesprekers

Meesprekers in de inforonde waren Trudy Huisman en Eric Smeele namens de Economic Board, waarvan ook wethouder René de Heer lid is. Marinus Nijland sprak mee, die een ondernemersrol heeft in IT en e-commerce, Alwin Netjes was er namens Kennispoort. Henri de Groot was er als hoogleraar economische methodiek aan de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) en ambtelijke aanwezigheid was er in de personen van de heer Van Ark en mevrouw Boot.

De aanwezige woordvoerders van de Zwolse politieke partijen mochten hen vragen stellen, en D66, als eerste indiener van het verzoek om hierover te spreken, mocht beginnen. Zij wilde weten wat er, bij een draagvlak van 75% voor het plan bij de ondervraagde bedrijven, aan de hand is bij de overige 25%. Volgens de wethouder is 75 % voldoende draagvlak, en is het niet zo dat de overige belanghebbenden niet worden gehoord.

Universiteit

Het CDA stelde vragen over het creëeren van een gunstig klimaat voor universitair onderwijs in Zwolle. Hoe realistisch is dit? De vertegenwoordiger van Kennispoort zei daarop dat het waarschijnlijk een combi gaat worden. Hij noemde daarbij Den Bosch als voorbeeld, die dependances heeft van de universiteit Tilburg en Eindhoven, wat zeer succesvol is. De wethouder zegt dat er nu al banden zijn met universiteiten, bijvoorbeeld in het Polymeer Science Parc.

De PvdA wilde weten wat de voorwaarden zijn voor Zwolle om aan haar ambitie te voldoen. Zij wil immers de 4e topregio van Nederland worden? Volgens de vertegenwoordiger van de VU is het belangrijk om aan te sluiten bij wat er al is. Vanuit het niets een universiteit bouwen is een te grote stap.

Regels

De VVD benadrukt dat niet alleen een schaalsprong in wonen belangrijk is, maar dat dit samengaat met een schaalsprong in werk. Mensen willen namelijk ook iets te doen hebben. Ze vraagt zich af of er ook regels zijn die het ondernemen in de weg zitten. Daarop antwoordt de heer Smeele het belangrijk is om een focus op de lange termijn te hebben. En duidelijkheid waar de ondernemer terecht kan.

Groen Links mist in dit gesprek de aanwezigheid van de organisatie Natuur en Milieu, zij wil graag weten waar de echte aandacht blijft voor planeet, milieu en mens. En hoe de verhouding is met het al aanwezige onderwijs (de HBO’s en MBO’s) Volgens wethouder De Heer werkt Zwolle aan wendbaarheid en weerbaarheid op het toneel van het Sociaal Domein en Milieuvraagstukken. Er is ruimte voor levenslang ontwikkelen en het gebruik van ieders competenties.

Vestiging

Swollwacht vraagt zich af waar de mensen die komen wonen gaan werken. Hebben bedrijven nog wel een vestigingsplek nodig? Marius Nijland meldde dat ICT en corona als samenhang wellicht blijvend zijn, en dat mensen thuis werken, maar ze hebben ook vrije tijdsbesteding nodig.

De SP sluit zich aan bij de vraag van D66. Zij wil weten hoe het er nu al voorstaat met het worden van de 4e toplocatie. De wethouder zegt dat het een beproefde methode is om hoge doelen te stellen, zodat iedereen goed gefocusd is en alle lijnen in de juiste richting gaan.

De ChristenUnie wil weten wat er nodig is om op termijn ook economisch sterk te blijven. Volgens de vertegenwoordigster van de Economic Board is het vooral van belang dat er samengewerkt wordt met andere gemeentes in de regio. Daar zijn allerlei andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een IT-hub.

Nadat alle sprekers aan de beurt zijn geweest verklaard de voorzitter het onderwerp klaar voor besluitvorming.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button