KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeerVervoer

Gemeente wil deelmobiliteit regelen

Zwolle – De gemeente Zwolle is bezig met het ontwerpen van een visie over deelmobiliteit (het delen van auto’s, fietsen en scooters).

Het instrument dat de gemeente wil gebruiken om de deelmobiliteit te reguleren zijn de vergunningen. Dit is geregeld in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Zonder een dergelijke regeling zijn er geen mogelijkheden om regulerend op te treden, voorschriften te verbinden en om te handhaven. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat er te veel gestalde voertuigen in de openbare ruimte komen en daardoor hinderlijke situaties ontstaan. Als wegbeheerder wil de gemeente daarom regels kunnen stellen aan deelmobiliteit.

Pilots

Zwolle heeft in 2018 de Greendeal autodelen getekend. Verder zijn op een aantal locaties pilots met deelfietsen gehouden en zijn er al diverse deelauto’s in Zwolle gestationeerd. In Hanzeland zijn samen met City developers onder de naam MOVEZ deelfietsen en deelauto’s op zo genaamde MOVEZ-spots (mobihubs) geplaatst. Daarnaast heeft het bedrijf Go Sharing aangegeven dat zij vanaf mei graag elektrische deelscooters in Zwolle wil aanbieden.

Ook het bedrijf Felyx heeft aangegeven interesse te hebben in het aanbieden van deelscooters in Zwolle. Deelscooters kunnen, net zoals andere vormen van deelmobiliteit, de deur-tot-deur reis verbeteren, meer ritten maken met minder voertuigen en een alternatief vormen voor (korte) autoritten. Bovendien kunnen deelscooters, omdat zij elektrisch zijn, de overgang naar emissievrij vervoer versnellen.

Positieve bijdrage

Deelmobiliteit kan -wanneer voldaan wordt aan de vraag van (potentiële) gebruikers- een positieve bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, gastvrijheid en leefbaarheid van Zwolle. Het kan leiden tot minder autogebruik en minder uitstoot van CO2 en daardoor onder andere ten gevolg hebben dat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers komt en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld woonwijken en de Binnenstad toeneemt.

Voorkomen moet worden dat de introductie van deelscooters in Zwolle negatieve effecten zal hebben. Dit zijn bijvoorbeeld verkeersonveiligheid en hinder voor voetgangers door hinderlijk gestalde voertuigen in de openbare ruimte. Ook moet men kijken of deelscooters ook daadwerkelijk leiden tot een afname van het autogebruik.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button