KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

De VVD over wonen en zorg

Zwolle – Maandagavond was er in de gemeenteraad een debat over wonen en zorg. Zie hieronder de bijdrage van de Zwolse VVD.

Meedoen naar vermogen

Meedoen naar vermogen in de samenleving is een groot goed en de VVD is er van overtuigd dat een ieder dat kan. Maar voor de een is het wat makkelijker te bereiken dan voor een ander en zeker als er sprake is van een zorg-vraag is het belangrijk te kijken naar hoe mensen met die zorgvraag mee kunnen doen. Het uitgangspunt, wat kan wel en waar is extra ondersteuning bij nodig zo licht als kan en zo zwaar als moet, onderschrijven zij geheel.

En dat doen ze al op verschillende gebieden, meedoen met werk, meedoen met sport en vanavond praat men over de combinatie met wonen. Dat is een hele brede vraag, want in deze aanpak is het geen one-size fit all en daar wil de VVD in dit betoog verder op terug komen.

Doorstroming

Als eerste de woon-component, want kort geleden hebben we met deze raad uitvoerig gedebatteerd over de Zwolse woningmarkt en voor de VVD is die uitkomst nog steeds dat we meer en sneller moeten bouwen. Voor mensen die wat ouder worden met een bijkomende zorgvraag is het fijn dat ze mee kunnen blijven doen. Er is sprake van onvoldoende doorstromingsmogelijkheden naar beschikbare zorgwoningen waardoor ze op hoge kosten gejaagd worden door het moeten aanpassen en verbouwen van hun eigen woning. De ambities voor zorgwoningen zijn mooi en de VVD vraagt de wethouder wat er op dat punt al concreet extra gebouwd is met de corporaties en marktpartijen?

De VVD zou ook nog aandacht willen vragen voor de beschreven groep jongeren die als ze 18 worden uit de jeugdzorg gaan en het dan zelfstandig moeten oppakken. Is jeugdzorg in dit programma voldoende aangesloten om jongeren daar op voor te bereiden en de overgang zo goed mogelijk te laten lopen?

Draagkracht per wijk

In het programma is te lezen dat er altijd een goede verdeling in wijken moet zijn zodat er voldoende draagkracht in een wijk is. Er is een beschreven aanpak hoe zo’n traject voor een wijk zou moeten lopen namelijk de ‘welkom in mijn wijk-aanpak’. Op de site van de gemeente staat te lezen over deze aanpak dat het een zich ontwikkelende aanpak is en daar gaat de vraag van de VVD aan de wethouder over. De VVD heeft een toezegging gekregen dat er een evaluatie van deze aanpak opgesteld zou worden wat bij de laatste bijpraatsessie nog bevestigd is. Ze hebben nog geen evaluatie gezien, dus ze zouden graag willen weten wanneer ze die dan kunnen ontvangen? En als vervolgvraag daarop, hoe deze vervolgens een uitwerking kan vinden in de toepassing ervan binnen dit programma?

Afstemming politie en OM

De VVD leest veel partijen waar mee samengewerkt wordt op het gebied van huisvesting, zorg en hulpverlening en gezien het onderwerp is dat te verwachten. Echter missen zij wel een aantal partners in dit programma. Ze lezen geen afstemming met bijvoorbeeld politie en OM. De afgelopen jaren zijn er een aantal onveilige situaties geweest, zoals bij het leger des Heils en onlangs nog de levensgevaarlijke brand aan de Hoogstraat. Buren kunnen het slachtoffer worden als de zorgondersteuning niet toereikend is en als het OM, de politie en de burgemeester niet goed aangehaakt zijn.

Ook voor een draagvlak in de wijk is de component veiligheid en voldoende aansluiting met deze partijen van belang. Daarom vindt de VVD het vreemd dat dit onderdeel compleet niet aan bod komt in de nota. Wat is de visie van het college hierop en kan de wethouder toezeggen met een aanvullende uitwerking hierover te komen om dit belangrijke aspect voor de veiligheid maar ook acceptatie van dit soort woonvormen te helpen?

Afgerond zoals bij het begin, meedoen naar vermogen zou voor iedereen het streven moeten zijn, ook als er extra uitdagingen zijn op dat gebied. De VVD leest in dit programma voldoende terug om daar op in te zetten, wetende dat er nog een aantal belangrijke onderdelen zijn waar stappen in gemaakt kunnen worden zoals de beschikbaarheid en veiligheid die al is besproken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button