BouwEconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeente wil kantoormeters behouden

Zwolle – De totale werkgelegenheid in de huidige Zwolse kantorenvoorraad bedraagt ca. 35.000 banen. Ook na corona ziet ze dat de behoefte aan kantoormeters groot blijft waarbij ontmoeten en creatieve kantoorconcepten aan belang winnen. Zeker bij jong talent. Als centrumgemeente voor de regio heeft Zwolle hier een belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Het blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Behoud van voldoende kantoormeters betekent zorg blijven dragen voor voldoende ruimte voor vestiging van organisaties met hoogwaardige werkgelegenheid waardoor de brede welvaart in Zwolle en de regio uitvoerbaar blijft. CBRE heeft berekend dat door het toevoegen van 10.000 woningen in Zwolle tot 2031, 30.000 m2 bvo
extra kantoorruimte nodig is (boven op de kantorenvoorraad).

Duurzaam

Bij het ontwikkelen van nieuwe kantoorruimte is het essentieel dat deze toekomstbestendig zijn. Dit sluit ook aan bij de duurzaamheidsambities uit het coalitieakkoord. Daaraan wordt op deze wijze gehoor gegeven en sluit aan bij de wensen van talent om in gezonde, duurzame en kleinschalige kantoren te werken. In de gebiedsontwikkelingen is als randvoorwaarde meegegeven dat nieuwe transformaties van kantoren alleen mogelijk zijn als dit niet ten koste gaat van kantoorbanen. Concreet kan transformatie van kantoren in de ene gebiedsontwikkeling leiden tot extra kantoormeters in de andere gebiedsontwikkeling.

 

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button