KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Besluitvormingsronde gemeenteraad Zwolle maandag 25 september 2023

Zwolle – Op maandag 25 september begint er om 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

beëdiging tijdelijk fractielid Swollwacht en D66
instelling en benoeming leden Rekenkamer Zwolle
benoeming burgerlid fractie GroenLinks
benoeming burgerlid fractie PvdA
nota van uitgangspunten Omgevingsplan Zwolle (nadere uitwerking)
Ruimtelijk Ontwikkelplan Nieuwstad
Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord
beheer kunstcollectie
garantiestelling Tennisvereniging Zwolle 750-2023

Afhandeling informatienota’s themadebat Fysieke Leefomgeving

vormgevingsdocument Zalkerdijkbrug
aanpak oneigenlijk grondgebruik
bestuurlijke opdracht aanvulling op de Omgevingsvisie
motie Fietsstraat/-snelweg naar Wijhe via de Nieuwe Deventerweg
pilot parkeerplaatsen voor deeltweewielers in het stationsgebied
autovrije zondag
aanpassing beleidsregel gevel- en andere handelsreclame – bedrijfsverzamelgebouw
proces parkeerstrategie
bodemverontreiniging bij treinwasinstallatie Zwolle
evaluatie Snuffelfietsproject
stand van zaken Engelenpad
maatregelen verbeteren leefbaarheid Kamperpoort
dierenwelzijn: voortgang uitvoering ‘Actualisering Beleidskader Dierenwelzijn 2020’
beantwoording artikel 45 vragen VVD inzake verdwijnen parkeerplaatsen in binnenstad
conceptnota beheer kapitaalgoederen 2023-2026
zienswijze actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de provincie Overijssel 2023
proces adviesrecht gemeenteraad

Afhandeling informatienota themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

jaarverslag bezwaarschriftenbehandeling 2022
verslag klachtenbehandeling 2022
ontwikkelingen jaarwisseling 2022-2023
toilet aan de Potgietersingel
wijkopgaven 2023-2024
voorgestelde wijze van afdoening motie minimumloon 14,- voor iedereen die (indirect) voor de gemeente werkt
tussenevaluatie vormgeven aan jongerenparticipatie door middel van het jongerenplatform
voorgestelde wijze van afdoening motie Goede aandacht overlast Stadkamer (M5-1)

Afhandeling informatienota’s themadebat Sociaal Domein

uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie: omarm het verschil
toezegging evaluatie zorgkostenregeling na een jaar
stand van zaken Doelgroepenvervoer
toezegging: mogelijkheden zichtbaar maken artikel 1 van de Grondwet
beantwoording ongevraagd advies Participatieraad beleid opvang Oekraïners
subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel
voortgang uitvoering Integraal Zorgakkoord (IZA)
evaluatie Relatie- en Scheidingsteam Zwolle
voorgestelde wijze van afdoening motie ‘Ook vrouwen moeten veilig zijn’ (ID 1260)
toegankelijke openbare toiletten
bestaanszekerheid 2023-2024
(tussen)rapportage Sociaal Herstelplan na(ast) Corona

Afhandeling informatienota’s beantwoording artikel 45 vragen

beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake verruimde PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten
beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake zonnepanelen en brandgevaar
beantwoording artikel 45 vragen CU inzake toegankelijkheid grote evenementen
beantwoording artikel 45 vragen PvdA inzake flitspalen

Moties vreemd aan de orde van de dag
Bekijk de volledige agenda met stukken.

Contact gemeenteraad
Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en via raadsgriffie@zwolle.nl. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Praat met de Raad. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button