KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Beleidscyclus gemeenteraad onder de loep

Zwolle – De PPN , een nota die thuishoort in de Beleidscyclus, wordt op termijn een Planning&Control-cyclus. Dat staat in een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De Planning & Control-cyclus (voorheen beleidscyclus) betreft “het” instrument voor gemeenteraad, college en organisatie om richting te geven aan de gewenste ontwikkeling van de stad Zwolle. Het is de “ruggengraat” van het bestuurlijke besluitvormingsproces. De cyclus stelt de gemeenteraad in staat kaders te stellen, richting te geven en invulling te geven aan haar toetsende rol. Het college van burgemeester en wethouders is door deze cyclus in de gelegenheid binnen deze kaders uitvoering te geven aan het dagelijks bestuur van de stad. En verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.

Het sturend vermogen van de Beleidscyclus is onderzocht, en dat heeft geleid tot het plan van de Planning&Control-cyclus. De eerstkomende PPN wordt nog wel uitgevoerd, omdat het systeem nog nieuw is, maar tegelijk met de nieuwe procedure.

De naam

De term Beleidscyclus wordt afgeschaft, omdat het college en de gemeenteraad niet het beleid als vertrekpunt van de cyclus willen zien, maar de aanleiding of noodzaak daartoe, de doelen dus. Het interne proces wordt bekeken en de meer bestuurlijke kanten va het proces.

Voor sturing van het proces stelt het college voor een regiegroep in te stellen. In deze Regiegroep komen de Audit Commissie, verantwoordelijk portefeuillehouder en een afvaardiging vanuit griffie en de organisatie te zitten. Gezamenlijk sturen zij op de inhoud en het proces van de doorontwikkeling. De Regiegroep is geen besluitvormend of formeel orgaan, . formele besluitvorming loopt nog steeds langs de reguliere weg college-gemeenteraad.

De Perspectiefnota is het eerste “product” van de cyclus dat wordt “doorgelicht”. Om deze nota goed te kunnen vormgeven, stelt wethouder Guldemond voor in maart 2023 een gesprek te houden over “de staat van Zwolle”. Dat is een interactieve bijeenkomst tussen de stad, de gemeenteraad, het college en de organisatie. Ter voeding van het gesprek is het voorstel landelijke en lokale trends en ontwikkelingen te (laten) duiden. Om vervolgens met elkaar meningsvormend te spreken over de betekenis voor Zwolle en eventuele prioriteiten.

SDG’s

In het Plan van Aanpak is te zien dat men gaat onderzoeken of en hoe duurzaamheid ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) een plek kunnen krijgen in een informatieportal. Met mogelijk als resultaat
dat de raad periodiek en stelselmatig inzicht heeft in de inspanningen op het vlak van duurzaamheid.

Ook het verkrijgen van Europese steun is inzet van de plannen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button