KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeer

Wegsleepverordening aangepast

Zwolle – Omdat Wolves mobiliteit B.V. in december 2014 het bergingsbedrijf Leerentveld heeft overgenomen is het nodig de wegsleepverordening te actualiseren. Ook de tarieven zijn niet meer sluitend. Dat blijkt uit een nota die portefeuillehouder Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De wegsleepverordening biedt een effectief middel om handhavend op te treden tegen foutief geparkeerde voertuigen, de opbouw van de warenmarkten en evenementen veilig te stellen en efficiënt op te treden waar het uit oogpunt van de veiligheid en vrijheid van het verkeer nodig is. Te denken valt aan onbevoegd parkeren op laad- en losplaatsen, taxistandplaatsen, marktterreinen, voetgangersgebieden en dergelijke.

Ter indicatie, vanaf 2020 tot half september 2022 zijn 38 voertuigen afgesleept:
2020: 13 voertuigen (waarvan 5 van marktterreinen)
2021: 13 voertuigen (waarvan 8 van marktterreinen)

Tot 15 september 2022: 12 voertuigen (waarvan 5 van marktterreinen).

Kosten doorberekend

Het wegslepen van voertuigen is een vorm van toepassing van bestuursdwang, waarvoor bijzondere regels gelden die zijn neergelegd in de Wegenverkeerswet en het Besluit wegslepen van voertuigen. De kosten die daarin zijn genoemd mag de gemeente in rekening brengen. Daarbij maakt zij een onderscheid in directe en indirecte kosten.

De directe kosten bevatten de kosten voor het wegslepen en bewaren, de verzekering, kosten van de bekendmaking en opsporing, kosten van verkoop, vernietiging of eigendomsoverdracht.

In artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht is de bewaartermijn bepaald op ten minste 2 weken
en maximaal 13 weken. Na verstrijken van de termijn mag het voertuig worden verkocht of vernietigd.
De opbrengst strekt tot dekking van gemaakte en niet vergoede kosten.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button