Nieuws uit ZwolleVerkeer

Zwolle maakt verkeerslichten slimmer

Zwolle – Zwolle heeft nagenoeg alle verkeerslichten in de stad slim gemaakt. 57 van de 65 Zwolse verkeersregelinstallaties (VRI’s) die de verkeerslichten aansturen, zijn nu intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze iVRI’s sturen voortdurend informatie door naar een landelijk verzamelpunt voor data. Vanuit dit punt ontvangen cloud- en serviceproviders deze informatie, waarmee zij vervolgens real-time en op maat adviezen kunnen geven aan weggebruikers via navigatie in de auto, apps e.d. Zij zijn daardoor in staat ‘verder dan de voorruit’ te kijken en blijven voortdurend op de hoogte van alles wat er zich op hun route voordoet. Zwolle wil met de iVRI’s de doorstroming op de weg verbeteren en de reiziger de mogelijkheid bieden om zich nu én in de toekomst beter geïnformeerd, sneller en veiliger door onze stad te verplaatsen.

De VRI’s in de gemeente Zwolle zijn omgebouwd door Vialis. Op dit moment sturen de iVRI’s alleen data uit richting weggebruikers en wordt nog geen data terugontvangen. “We hebben hier bewust voor gekozen,” legt wethouder William Dogger van mobiliteit en bereikbaarheid uit. “We wilden eerst alle VRI’s ombouwen en dan pas de ontvangstfunctionaliteit centraal toevoegen in plaats van lokaal. Dat doen we op het moment dat landelijk de volgende fase wordt uitgerold. Op deze manier willen we de weggebruiker zo breed mogelijk informeren en faciliteren.”

De slimme verkeerslichten zijn in staat om voortdurend te reageren op de actuele verkeersdrukte. Ook kunnen ze prioriteit geven aan nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer. De privacy van de weggebruikers is geborgd middels een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde en door de gemeente Zwolle afgesloten overeenkomst met de leverancier van de systemen.

Op het moment dat de iVRI’s ook data van weggebruikers ontvangen, kunnen ze aankomend verkeer ‘herkennen’ en nog beter anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Het wordt dan ook mogelijk om doelgroepafhankelijk te sturen, denk aan vrachtverkeer en fietsverkeer. Ook kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk worden voorkomen dat weggebruikers op een rustig kruispunt toch nog voor een rood verkeerslicht moeten wachten. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden en wordt de weggebruiker optimaal gefaciliteerd in zijn of haar routekeuze en wijze van verplaatsen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button