BouwNieuws uit Zwolle

Zwolle bouwt komende jaren duizend nieuwe woningen per jaar

Zwolle – Zwolle groeit. Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 1.100 nieuwe woningen bijgekomen in Zwolle. In de afgelopen 20 jaar zijn er in één jaar niet zoveel woningen gerealiseerd als in 2018. Deze groei zet Zwolle de komende jaren door. Want Zwolle is in trek. De groei van het aantal woningen wil het college van B en W versnellen en tegelijkertijd benutten om de stad nog aantrekkelijker te maken.

De vraag naar woningen in Zwolle is groot. De druk op de woningmarkt neemt nog steeds toe en prijzen van koophuizen stijgen. Daarom zet de gemeente zich samen met partners in om de bouw van woningen in Zwolle te versnellen. Het streven is om de komende drie jaar elk jaar minimaal 1000 woningen te realiseren. “De vraag is dan ook niet of Zwolle groeit, maar hoe,” zegt wethouder wonen Ed Anker. “Met elke woning die we bouwen maken we de stad een stukje mooier en completer. Daarbij sluiten we goed aan bij de verschillende woonwensen en ieders mogelijkheden: van starters, doorstromers, senioren, gezinnen en alleenstaanden. Maar het is natuurlijk niet de woning alleen die Zwolle tot een fijne woonplek maakt. We kijken bijvoorbeeld ook naar de woonomgeving, de bereikbaarheid van de stad en de voorzieningen in de buurt. We willen een aantrekkelijke stad zijn én blijven.”

Versnellen

Intussen wordt er op allerlei terreinen gewerkt om de groei van woningen in Zwolle te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de deelname van Zwolle aan een pilot van het expertteam Versnellen van het ministerie. Deze pilot biedt Zwolle de ruimte om de bouw van woningen te versnellen. Hoe? Gemeenten hebben met provincies afspraken over aantallen woningen die er in een gemeente gebouwd mogen worden. Volgens deze afspraken zou Zwolle in de komende tien jaar maar 6000 woningen mogen bouwen. Dat is te weinig om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Deze afspraken met de provincie mag Zwolle nu loslaten. Wethouder Ed Anker: “Dat is goed nieuws en biedt kansen voor woningzoekenden in de toekomst. Samen met Zwolse bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars en andere overheden zetten we ons in voor het bouwen van meer woningen in Zwolle, want dit kunnen we uiteraard niet alleen.”

Kopers uit Zwolle én Amsterdam

De meeste nieuwe woningen zijn in 2018 gerealiseerd in Stadshagen. Wanneer we kijken naar de herkomst van woningkopers, komen de meeste kopers nog steeds uit Zwolle zelf. Dat Zwolle in trek is bij mensen uit de Randstad, blijkt nu ook uit de cijfers. Van de woningkopers staat Amsterdam boven aan in de rij van gemeenten waar de nieuwe Zwollenaren vandaan komen.

Huren

Ook de vraag naar sociale huurwoningen groeit in Zwolle. Doorstroming en het vergroten van de kansen van woningzoekenden blijven daarom belangrijke onderwerpen van gesprek tussen de woningcorporaties en de gemeente. Het uitgangspunt in Zwolle is dat bij nieuwe bouwprojecten dertig procent van de woningen bestemd is voor sociale huur en goedkope koop en veertig procent voor middel dure huur of koop. De komende drie jaar staan in ieder geval al de volgende projecten gepland: Breezicht Zuid, een vierde woontoren bij Talentplein en Feniks. Deze projecten leveren samen 571 sociale huurwoningen op.

Meer dan 57.700 woningen

Het totaal aantal woningen in Zwolle is gegroeid naar meer dan 57.700 woningen. Iets meer dan de helft zijn koopwoningen (53 procent), de andere helft bestaat uit huurwoningen (47 procent). Het grootste gedeelte van de huurwoningen zijn sociale huurwoningen (33 procent).

Gerelateerde artikelen

Back to top button