Sport

Vijf jaar Sportpark Marslanden

Zwolle – Donderdag heeft Stichting Sportpark Marslanden haar vijfjarig bestaan gevierd, in het bijzijn van alle partners, oud-stagiaires en deelnemers.

De middag begon met een welkomstwoord van sportparkmanager Robbert Bonsink en drie filmpjes over Sportpark Marslanden. Er waren beelden te zien van het sportpark van bovenaf, beelden van de afgelopen vijf jaar met verschillende activiteiten en beelden over de toekomst; hoe gaan we misschien over een aantal jaar sporten en bewegen?

Vervolgens nam voorzitter en oprichter Jan Nijhuis het woord. Hij benadrukte het belang van het sportpark als ontmoetingsplek. “Het is niet alleen een plek waar mensen in beweging kunnen komen, het is ook een plek sociale contacten op te doen,” aldus de voorzitter.

Wethouder René de Heer nam vervolgens het woord en sloot zich aan bij de woorden van Jan Nijhuis. Een grote blijk van waardering en dank werd uitgesproken richting Sportpark Marslanden.

Het doel van Stichting Sportpark Marslanden voor de komende periode is om in 2026 een nieuw toekomstbestendig sportpark te kunnen realiseren, met een multifunctionele accommodatie.

Foto © Sportpark Marslanden

Gerelateerde artikelen

Back to top button