Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Veel personeelswisselingen in gemeenteraad Zwolle

Zwolle – Maandagavond 25 september 2023 was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ditmaal ging het om een besluitvormingsronde waarin zeer veel nieuwe leden werden bevestigd.

PvdA fractievoorzitster Patty Wolthof nam afscheid, zij krijgt als opvolger Niels van de Schaaf. Ook zijn er twee burgerraadsleden aangenomen, Ron Klappe voor Swollwacht en Waldemar Wesels voor D66, en als raadslid Shirley Kambel voor GroenLinks. Verschillende sprekers roemden het werk van Patty, die meer dan tien jaar in de raad zat, en ook soms het voorzitterschap vervulde. Zij werkte hard en wilde het altijd alleen maar goed doen. Nu is voor haar de tijd gekomen om meer bij haar gezin te zijn.

Twee oud-raadsleden zijn herdacht met een In Memoriam, dat zijn Ton ter Bekke en Leo Elfers, beide van het CDA. Zij overleden kortgeleden. Voor hen klonken mooie lovende woorden uit de mond van burgemeester Snijders, en is er een minuut stilte gehouden. Ook waren hun familieleden aanwezig op de publieke tribune. Beide heren worden herdacht om hun aimabele verschijning, en grote betekenis voor de stad.

Woonbeleid

De heer Droogh overhandigde burgemeester Snijders het rapport van de rekenkamercommissie over het Zwols Concilium, dat is een samenwerkingsverband ten behoeve van het woonbeleid. Gemeente, provincie, marktpartijen en woningcorporaties werken hierin samen. Het rapport is gepubliceerd onder de naam ‘Samenwerken aan woonbeleid’. Voorzitter Droogh van de rekenkamer memoreerde dat de Zwolse aanpak uniek is, maar ook vragen oproept. Het is daarom belangrijk voor het Concilium om transparant te zijn en een gelijk speelveld te hebben. In een eigen evaluatie heeft ze de intensiteit van de samenwerking bijgesteld. De rekenkamer doet ook nog aanvullend onderzoek naar de rol van verschillende betrokkenen. Dat moet een onafhankelijk onderzoek zijn. De rekenkamercommissie gaat overigens verder als Zwolse rekenkamer, volgens een wettelijke, landelijke verplichting.

Blokaansluitingen

GroenLinks stelde een vraag over de woningen die een blokaansluiting hebben, en hoe deze verduurzaamd kunnen worden. Veel mensen maken nog geen gebruik van de beschikbare gelden hiervoor. Volgens wethouder Spaans ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de netbeheerders, zij weten wat voor aansluitingen mensen hebben.

Een groot aantal onderwerpen is zonder stemverklaringen aangenomen. Ja is gezegd op het instellen van de rekenkamer, op de nota van uitgangspunten voor de omgevingswet, voor het ruimtelijk ontwikkelplan Nieuwstad (Dieze-Oost), het gezond en actief leven akkoord, het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie, de garantiestelling voor de Tennisvereniging Zwolle (TZ), de nota’s rond de Fysieke Leefomgeving, de nota’s rond dienstverlening en inwonerbetrokkenheid, en de nota’s over het Sociaal Domein.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button