Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad Zwolle over Fysieke leefomgeving en dienstverlening

Zwolle – Op maandgavond 11 september was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te spreken in twee themadebatten over de fysieke leefomgeving en over de dienstverlening en inwonerbetrokkenheid.

Realistisch

De VVD trapte de bijdrages van de verschillende fracties af en zei dat de nota’s over het parkeerbeleid weinig realistisch zijn. Bewoners weten niet waar ze aan toe zijn en het proces wordt onnodig vertraagd. Ze willen graag duidelijkheid. De partij wil liever bezuinigen op zaken dan inwoners in hun portemonnee raken.

De PvdA centreert haar bijdrage op de deelmobiliteit. Waarom betalen deelmobiliteit aanbieders niet voor het mogen stallen van hun scooters en fietsen in de openbare ruimte. Terrashouders moeten dat wel. De scooters etc zorgen voor veel overlast, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers en raken sneller onbruikbaar doordat er niet netjes mee wordt omgegaan. Ook vervangen de scooters en fietsen niet de autokilometers (dat is zo’n 23%), maar ook de fiets- en loopkilometers (de rest), wat het niet beter maakt voor het klimaatprobleem.

Petitie

Swollwacht betoogt dat de bewoners van de binnenstad niet zijn gehoord met hun petitie voor het behoud van parkeervergunningen voor de binnenstad. Dit proces vergt lange adem en maatwerk, maar de betrokkenen voelen zich niet serieus genomen. De wethouder vermeldt overigens dat zij andere geluiden heeft gehoord over het participatieproces. Wat betreft dierenwelzijn wil Swollwacht aandacht voor het grote aantal huisdieren waarvan afstand is gedaan en voor de dierenvoedselbank.

GroenLinks heeft complimenten voor het beheer van kapitaalgoederen. De kosten voor beheer en onderhoud gaan echter omhoog. De uitwerking om dit op te lossen is niet heel erg helder. Bewoners moeten inspraak krijgen voor meer sociale verbinding. GroenLinks is verder blij met de uitbreiding van de stadskern, daar is lang naar toe geleefd. Ze wil meer voortvarendheid in het veranderen van het reclamebeleid, en een groter debat daarover. Ook over de laatste ontwikkelingen rondom de omgevingsvisie had de partij de gemeenteraad willen laten meepraten, maar dat ligt nu al bij de provincie en is dus al te laat.

Vissenwelzijn

De PvdD breekt een lans voor de vissen in en rond de stad. Voor het dierenwelzijn zou het beter zijn sportvissen te verbieden en het zeker geen sport meer te noemen. Ook vissen voelen immers angst en pijn, betoogt de partij. De wethouder zegt daarop dat dit eigenlijk niet kan, omdat dieren in het wild onder een andere wet vallen, namelijk de natuurwet. Daar is de PvdD niet blij mee.

Het CDA legt de focus vooral op het democratisch proces. In de vakanties is het voor sommige vergunningsaanvragen niet mogelijk om op tijd de aanvraag te beoordelen, en kan de vergunning dus niet meer geweigerd worden. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders een commissie uit de gemeenteraad aanstellen die een mandaat krijgt om hierover te beslissen. Het CDA denkt echter dat dit dan niet zorgvuldig gebeurt en niet iedereen aan bod komt. Daarom wil zij dat het college hier nog eens over nadenkt.

Engelenpad

De ChristenUnie heeft het over het Engelenpad. Zij is tevreden met het concept. Het pad zorgt voor verbinding van het stadshart met de omgeving. Er is tijd en ruimte voor nodig. Natuur en landschap wil zij ook daarmee versterken. Zij wil tevens meer investeren in de leefbaarheid van de Kamperpoort. Er is wel spanning over het proces.

D66 is ook erg blij met het Engelenpad. Én met de verbeteringen van de leefbaarheid in Kamperpoort. De betrokken partijen handelen pro-actief, maar er zijn zorgen over overlast op het Katwolderplein (en meer) door dak- en thuislozen. Zij willen een nieuwe inloopvoorziening omdat de stad ook groeit en er meer van dit soort schrijnende gevallen zijn. Ook wil de partij minihubs in de stad voor deelmobiliteit zoals het in Enschede gebeurt.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Wat betreft het parkeren in de binnenstad zegt de wethouder dat dat uiteraard altijd in overleg gebeurt, en dat het stap voor stap gaat.  Het positieve van een autoluwe binnenstad moet niet worden vergeten. Een extra stukje lopen of fietsen zal er bij gaan horen. Over de vragen rond dierenwelzijn zegt de wethouder daar schriftelijk op terug te komen.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Over de parkeerstrategie benoemt wethouder Rots vooral het STOMP-principe, en dat dat van grote waarde is. Ook de participatie verliest zij niet uit het oog. Voor deelmobiliteit is de vergunning nog experimenteel, en die loopt af in mei 2024. Dan kan er gekeken worden naar andere vormen van gebruik. Wel is er nu een plek bedacht bij het station.

Ook het Engelenpad gaat in fases. Op dit moment werkt men aan de Passerelle over het spoor. De wethouder benadrukt dat zij alleen bouwen wanneer het ook gebruikt gaat worden, anders zou het geen zin hebben. Over de verbinding rond de IJsselallee is nog niet echt iets duidelijk.

Wat betreft de gebiedsontwikkelingen houdt de wethouder korte lijntjes met provincie en rijk voor financiering. Voor de lange termijn moet de omgevingsvisie gezien worden in regionaal verband. Er wordt gehandeld op basis van bestaand beleid op het gebied van planologie. Daarmee kan men sneller handelen dan wanneer het eerst naar de gemeenteraad moet.

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Burgemeester Peter Snijders geeft zijn visie over het vuurwerkbeleid. Er is nog altijd veel vuurwerkoverlast ondanks de verboden in de afgelopen jaarwisseling. Veel overlast vindt ook plaats buiten de jaarwisseling. Daarom roept hij inwoners op om vooral te blijven melden, het liefst bij de politie. D66 en CDA roepen op om politie en boa’s sneller ter plekke te laten zijn en wellicht een systeem van sensoren te plaatsen. De SP denkt dat dit niet gaat werken.

Het afgelopen jaar is het aantal klachten over de gemeente toegenomen, maar de burgemeester zegt dat elke klacht er één te veel is. Mensen zijn meer gefrustreerd over de overheid. In gesprekken kan de gemeente veel van de onmin wegnemen.

Wethouder Monique Schuttenbeld doet een boekje open over de overlast bij de Stadkamer. Het cultuurbudget dat zij krijgen is bedoeld voor de gehele bedrijfsvoering, dus ook voor het bestrijden en tegemoettreden van overlast. Er wordt wel gekeken of dat moet veranderen, dit geval speelt nog niet zo lang.

Wethouder Paul Guldemond vindt dat de renovatie van het openbaar toilet aan de potgietersingel terecht was, maar nieuwe toiletten elders in de stad zou goed zijn, omdat dit de enige is. Bij reparatie moet deze zo kort mogelijk buiten gebruik zijn. Verder: het minimumloon is inmiddels 16 euro per uur en volgens de wethouder is het niet te voorkomen dat sommige ingehuurde krachten bij de gemeente minder betaald krijgen, omdat zij geen inzage heeft in de salarissen. Wel vindt de wethouder dat iedereen minimaal dit zou moeten  krijgen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook laterterug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukkenin te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button