Nieuws uit ZwolleVerkeerVoorpagina

Gemeente wil parkeeroverlast en onveilige situaties door geparkeerde auto’s in Indische Buurt en Hogekamp aanpakken

Zwolle – Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft besloten parkeren van auto’s in een deel van de Indische Buurt en Hogenkamp te gaan veranderen. In de toekomst wordt dit deel van deze wijken betaald parkeren. Bewoners die er hun auto willen parkeren hebben een parkeervergunning nodig. Dit doet de gemeente naar aanleiding van klachten over parkeeroverlast in een deel van deze buurten.

De maatregel moet zorgen voor minder geparkeerde auto’s in de drukke straten en minder parkeeroverlast. Zo draagt deze maatregel bij aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Na de goedkeuring van de gemeenteraad voor het geld dat hiervoor nodig is, start de gemeente met de voorbereidingen. De invoering van de nieuwe parkeerafspraken staat gepland vanaf maart 2024.

Het gaat om een combinatie van vergunning parkeren voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers. Deze afspraken rondom parkeren gelden ook al in andere wijken rondom het Zwolse centrum.

Leefbaarheid en veiligheid

In de Pelmolenstraat, de straten daaromheen en een deel van de Indische Buurt is er veel parkeeroverlast. Dat zorgt voor onveilige situaties en irritatie bij bewoners. De overlast is hier het grootst. Door betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren, verwacht de gemeente dat de leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt verbetert.

Zorgvuldige afweging

Begin februari van dit jaar zijn bewoners van de Indische Buurt en omgeving geïnformeerd over de plannen en wat deze voor hen en anderen betekenen bij het parkeren in de openbare ruimte. Op de plannen hebben buurtbewoners tijdens een inloopbijeenkomst op 14 februari hun reacties gegeven. Ook hebben verschillende bewoners met de gemeente persoonlijke gesprekken gevoerd naar aanleiding van hun reacties op de plannen en een brief met handtekeningenlijst. De gemeente heeft zorgvuldig gekeken naar alle informatie en de reacties van bewoners met overlast en de reacties van bewoners zonder overlast. Op basis van al deze informatie samen heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders het besluit genomen tot parkeerregulering.

De gemeente Zwolle past parkeerregulering toe als maatregel in een gebied wanneer bewoners langere tijd klachten melden en verzoeken om een oplossing. Daarnaast moeten onderzoeken en metingen die signalen en klachten bevestigen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button