BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieStadshagenVoorpaginaZorg & Welzijn

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over voorzieningenplan Stadshagen

Zwolle – Op dinsdagavond 11 juli 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over het voorzieningenplan van Zwolle. Stadshagen groeit momenteel tot 32.000 inwoners, maar de groei van het aantal voorzieningen blijft achter. Ook in vergelijking met andere steden. Bij voorzieningen gaat het dan om zorg, onderwijs, winkels etcetera.

Er is een onderzoek uitgevoerd over welke voorzieningen voor de komende 20 jaar nodig zijn en wat de beschikbare ruimte is op deze plek. Stadshagen is wellicht door haar grootte meer een stadsdeel dan een woonwijk geworden.

Schraal

GroenLinks begon de bijdragen van de partijen en meldde dat bijvoorbeeld Breecamp in Stadshagen erg afgelegen ligt, en schraal is wat betreft voorzieningen. Zij ziet de plek graag zo snel mogelijk ingevuld met voorzieningen. De vraag is of het ooit goed kan zijn gezien de demografische ontwikkelingen. Zij vraagt zich af of niet beter de reguliere basisschool ‘Het Festival’ kan worden uitgebreid in plaats van de Eliëzer en Obadja school, wat bijzonder onderwijs is. Verder vindt de partij dat het aantal gymzalen flink zou moeten worden uitgebreid. Stadshagen heeft er twee, zouden er 25 moeten zijn.

De PvdA wil graag dat de wijk veel kleinschalige winkeltjes krijgt voor dagelijkse boodschappen, vooral voor senioren. Dit zijn bijvoorbeeld bakkers en groenteboeren. De rest van de raad en wethouder Monique Schuttenbeld denken dat het voor deze winkeltjes niet gaat lukken om een businesscase rond te krijgen. Spreiding is het toverwoord voor de PvdA. Ook breekt de partij een lans voor meer gymzalen en de opwaardering van de buitenruimte.

Knellend

De ChristenUnie heeft met veel interesse kennis genomen van het voorzieningenplan, zegt zij. Stadshagen heeft een eigen leefstijl en een unieke bevolking. De wijk scoort goed op inkomen, sport, gezondheid en scholing. Wat echter iets beter kan zijn sociale binding en participatie. Ook is er een huisartsentekort. Dat begint te knellen, en moeten gauw stappen voor ondernomen.

D66 weet dat Stadshagen een mooie en viendelijke wijk is, maar dat het voorzieningenniveau achter loopt. Dat is vooral te merken in de eerste lijns zorg en woon/zorgcentra. Voor zorg moet vrij ver gereisd worden door kwetsbare mensen, en vanwege de vergrijzing, en de verwachte aantallen mensen met dementie, zal de vraag naar woon/zorgcentra groter worden. Volgens wethouder Monique Schuttenbeld is dat voorlopig nog niet aan de orde, en nemen woon/zorgcentra zoveel ruimte in dat het beter op een andere manier kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door toegankelijke appartementen te clusteren.

Kartbaan

De VVD zegt dat Stadshagenaren hard werken, en dan is het fijn te ontspannen. Daarvoor moeten er veel voorzieningen zijn, bijvoorbeeld voor buiten sporten. Ook zijn er voorzieningen nodig voor de wat oudere jongeren, zoals horeca en een middelbare school. De vuurplekken bij de Milligerplas worden minder gebruikt. De partij wil weten waarom het college de kartbaan in De Tippe op afstand houdt. Dat heeft volgens de wethouder te maken met het feit dat het een indoor baan is, die minder goed past in De Tippe. Op een andere plek zou hij meer welkom zijn.

Het CDA vindt dat het moeilijk is om twintig jaar vooruit te kijken, maar probeert toch op een serieuze manier een uitspraak te doen over de voorzieningen in Stadshagen. Zij vraagt zich af waarom een school voor voortgezet onderwijs niet in de plannen staat. Volgens de wethouder komt dat omdat dit de taak is van de schoolbesturen, en niet de gemeente. Een plek reserveren voor een school in de toekomst is niet handig, omdat het aantal beschikbare kavels klein is. Ook vestigt de partij de aandacht op het tekort aantal huisartsen, met de vraag wat hier de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

White Spot

Swollwacht ziet ook dat Stadshagen groeit en derhalve de voorzieningen moeten meegroeien. Meerdere keren hebben inwoners vragen gesteld bij de invulling van de zogenaamde ‘White Spot’ bij de Milligerplas. Volgens de partij heeft de participatie daar nog altijd niet gewerkt. Wethouder Schuttenbeld zegt dat dat logisch is, omdat de plannen nog niet helemaal bekend zijn. Wel is de verlangde hoogte van de te bouwen woningen naar beneden toe aangepast. Er komt nog een heelparticipatietraject aan, zegt zij.

De SP vindt eveneens dat de voorzieningen moeten meegroeien met de stad. In de plannen is daarbij aandacht voor zorg, cultuur en onderwijs. Dat vindt de partij een goed idee. Het probleem met huisartsen blijft waarschijnlijk bestaan. De buurttuin “de Verbinding’ is een goed initiatief, en smaakt naar meer. Er is het risico van te weinig draagvlak voor de voorzieningen en daarvoor is een participatietraject nodig. Volgens wethouder Schuttenbeld is dat echter algemeen beleid sinds de invoering van participatietraject Hanza! voor de gehele stad.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en doorgaans te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button