Voorpagina

Veel Zwollenaren geven mening over beheer van buitenruimte in de toekomst

De enquête over openbare ruimte van de gemeente Zwolle is inmiddels ca. 3200 keer ingevuld. 3000 keer door burgerpanelleden en 200 keer door overige inwoners. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in wat de mensen belangrijk en minder belangrijk vinden in het beheer van de openbare ruimte. Zwolse inwoners kunnen tot en met zondag 18 januari a.s. hun mening geven voor het nieuwe beleid van eigen buitenruimte voor het komende tien jaar.

De gemeente wil de openbare ruimte meer en beter aan laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van bewoners, bezoekers en gebruikers. Bovendien moet vanwege bezuinigingen de openbare ruimte op een andere manier worden beheerd en onderhouden. De gemeente vraagt haar inwoners daarom mee te denken om hiervoor een goede richting te vinden. De uitkomsten van de enquête worden per wijk gepresenteerd en besproken in de wijkdialogen die in januari en februari plaatsvinden.

Unieke kans

In mei 2015 gaat de gemeenteraad besluiten nemen over het beheer van de buitenruimte en de gemeente vindt het belangrijk de meningen van de Zwolse bewoners daarin te betrekken. In Zwolle is dit is de eerste keer dat inwoners op grootschalige wijze door middel van een enquête, voorafgaand aan de besluitvorming gepeild zijn naar draagvlak voor een nieuw beleid. De gemeente doet daarom een dringende oproep aan iedereen om mee te doen aan de enquête.

Vijf minuten

“Wat vind jij in jouw buurt belangrijk in de openbare ruimte?” en “Ben jij bereid om bij te dragen aan een bewonersinitiatief hiervoor?”. Dit zijn vragen die centraal staan in een enquête die de gemeente van 5 tot en met 18 januari 2015 voorlegt aan de bewoners van Zwolle. De enquête is te vinden op zwolle.nl/mijnbuitenruimte en het invullen neemt niet meer dan vijf minuten in beslag.

Investeren

De gemeente vindt het belangrijk dat het geld dat de stad investeert in de openbare ruimte toekomstbestendig besteed wordt. Dat het op maat gebeurt, want niet elke wijk is hetzelfde. En dat we samenwerken met bewoners en partners.

Gerelateerde artikelen

Back to top button