evaluatie

112 nieuws

Gemeenteraad evalueert jaarwisseling 23/24

De jaarwisseling 23/24 is integraal voorbereid. In de aanloop naar de jaarwisseling is extra ingezet op vuurwerkoverlast. Er zijn carbidlocaties…

Meer
Vervoer

Meer klachten over doelgroepenvervoer

Het aantal klachten in het Wmo-vervoer is tussen oktober en december 2023 met 63% gestegen naar 91. Het aantal klachten…

Meer
Economie

Nieuwe evenementenhal mag kleiner volgens college

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft een marktupdate laten uitvoeren om beeld te hebben van de lange…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat gemeenteraad Zwolle over (tijdelijk) afblazen nieuw eventvoorziening

De verkoopprocedure voor een nieuwe evenementenlocatie, die in plaats van de IJsselhallen moet komen, is niet geslaagd, en daarom wilde…

Meer
Bouw

Gemeente tevreden over samenwerkingen rond bouwbeleid

De gemeente heeft laten onderzoeken hoe het ervoor staat met de samenwerking in het Concilium voor het bouwbeleid. Daaruit kwam…

Meer
Zorg & Welzijn

Na acht jaar komt er scherpere opdracht voor de Sociaal Wijk Teams

De gemeente Zwolle heeft het functioneren van de Sociaal Wijkteams geëvalueerd. Sinds hun oprichting in 2015 is er meer duidelijk…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Deelnemende scholen blij met Jeugdeducatiefonds

Deelnemende scholen zijn erg blij met het Jeugdeucatiefonds, waarmee arme scholieren gelijke kansen krijgen. Daarom zet Zwolle dit beleid voort.…

Meer
Kunst & Cultuur

Opbrengst zomerkermis in Park De Wezenlanden valt tegen

Het aantal bezoekers van de Zwolse zomerkermis in park de Wezenlanden valt tegen in vergelijking met de locatie in het…

Meer
Zorg & Welzijn

Relatie- en scheidingsteam helpt bij voorkomen van complexe scheidingen

“Van een tornado, ruzie, oorlog naar complete rust”, aldus een van de ouders die bij het Zwolse Relatie- en Scheidingsteam…

Meer
Bouw

Tien jaar samenwerking provincie Overijssel, gemeente Zwolle, NS en ProRail in Spoorzone

Tien jaar geleden sloegen provincie Overijssel, gemeente Zwolle, NS en ProRail de handen ineen om de kwaliteit, de bereikbaarheid en…

Meer
Natuur & Duurzaam

Verslag: Afvaldebat in Zwolse gemeenteraad

Onde grote belangstelling was er op dinsdagavond 11 juli 2023 een debatronde in de Zwolse gemeenteraad over de afval- en…

Meer
Jongeren

Tussenevaluatie jongerenparticipatie met Blauwhaus

In de afgelopen jaren is, mede door de coronacrisis, aan het licht gekomen dat Zwolle een aantal zaken miste wat…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente voorkomt onnodig beroep op dyslexiezorg

De cijfers voor dyslexiezorg in Zwolle laten een daling zien voor zowel aantal voorzieningen, aantal cliënten als kosten van dyslexiezorg.…

Meer
Zorg & Welzijn

Hoger bereik gevraagd voor zorgkostenregeling

In Zwolle is het nog altijd mogelijk om een tegemoetkoming in de zorgkosten te krijgen. Deze regeling is onlangs geëvalueerd…

Meer
Kunst & Cultuur

Bezoekerservaringen op studiezalen Collectie Overijssel

In november en december heeft Collectie Overijssel haar studiezaalbezoekers gevraagd naar hun ervaringen met de studiezalen. In de lente van…

Meer
Zorg & Welzijn

Overlast Domus, huis bij verslavingen, beperkt tot minimum

Zowel de manager van Domus als leden van de begeleidingscommissie van betrokken partijen geven aan tevreden te zijn met de…

Meer
Vervoer

Deelscooters houden auto’s nog niet van de weg

Deelscooters brengen het aantal autobewegingen in de binnenstad van Zwolle nog niet terug. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen…

Meer
Politiek & Opinie

Ontwikkeling Sociaal Wijkteams verloopt positief

Uit een evaluatie van het functioneren van de Sociaal Wijkteams in Zwolle blijkt dat zij zich integraal ontwikkelen en bijdragen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente wil actieplan deelmobiliteit

Vanwege de invoering van de deelscooter in Zwolle, vindt het college van burgemeester en wethouders het belangrijk om een de…

Meer
Back to top button