KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gestelde doelen behaald bij proeftuin ‘Samenspel in de wijk’

Zwolle – Op basis van de eindevaluatie van de Proeftuin ‘Samenspel in de wijk’, zet de gemeente Zwolle de nieuwe werkwijze in de wijken West en Zuid door en breidt ze deze fasegewijs uit naar de andere wijken in Zwolle. Dat blijkt uit een brief die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In de twee wijken West en Zuid heeft men met de proeftuin geleerd hoe te komen is tot een werkwijze waarin maatwerk de standaard wordt. En hoe men samen met gezinnen steeds vaker duurzame oplossingen dichtbij vindt: thuis, op school en in de wijk. De nieuwe werkwijze van samenspel in de wijk past binnen de nieuwe Koers Sociaal Domein, waarin de rode draad is: aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Meer nabij, meer in samenhang en met oog voor de context van iemands leven handelen. En daarmee meer duurzame oplossingen vinden.

Ook sluit de nieuwe werkwijze aan op de (aangescherpte) opdracht van het Sociaal Wijkteam (SWT), waarin het SWT werkt aan drie bewegingen: meer oplossen in de sociale basis, meer eigen inzet en stevige regie door het Sociaal Wijkteam en minder inzet en een andere rol van de specialistische zorg.

Conclusie

In de evaluatie is de conclusie dat er een stevig fundament ligt onder de werkwijze van samenspel in de wijk. Het
advies van het programmateam is om nu door te pakken. Aan de hand van 151 casussen heeft de gemeente een financiële analyse gemaakt. In totaal heeft men bij benadering voor € 1.075.000 aan specialistische jeugdhulp niet ingezet of bespaard. Dat is gemiddeld €7.000 per casus (na aftrek van alternatieve inzet, zoals de eigen inzet door het Sociaal Wijkteam).

In het samenspel met partners heeft Zwolle in de afgelopen twee jaar daadwerkelijk een ontwikkeling doorgemaakt van ‘verwijzen naar’ naar ‘erbij halen’ en ‘samen leren met partners’, die er zelf ook graag bij willen zijn. Dit is een concreet antwoord op een van de hoofdvragen uit 2021, waarmee de Proeftuin is gestart. In de andere wijkteams zijn er al voorlopers onder medewerkers die hun inspiratie opdoen in West en Zuid.

Er is gewerkt aan het ontwikkelen van een brede blik, meer vakmanschap en professionaliteit. Er is meer eigen inzet van het Sociaal Wijkteam en minder nieuwe verwijzingen voor diagnostiek en behandeling.

Drie adviezen

In de eindevaluatie staan drie adviezen. Als eerste moet de gemeente het momentum gebruiken en nu doorpakken. Ten tweede moeten de organisaties leren uit de casussen die geweest zijn, en ten derde zou er gelijkwaardigheid moeten zijn tussen ouders, jeugdigen en deskundigen. Het college van burgemeester en wethouders stemt hiermee in.

Gerelateerde artikelen

Back to top button