KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente voorkomt onnodig beroep op dyslexiezorg

Zwolle – De cijfers voor dyslexiezorg in Zwolle laten een daling zien voor zowel aantal voorzieningen, aantal cliënten als kosten van dyslexiezorg. Dat blijkt uit een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Sinds september 2022 is de proeftuin dyslexiezorg gestart in de gemeente. Samen met schoolbesturen werkt ze aan versterking van preventie en ondersteuning bij dyslexie in het onderwijs en inzet van een poortwachter waardoor onnodig beroep op dyslexiezorg wordt voorkomen. Ze doen dit in een proeftuin gedurende schooljaren 2022-2023 en 2023-2024.

Er is vanaf deze tijd een poortwachter dyslexie aangesteld en extra ondersteuning bij scholen, samen met het betrekken van ouders. Ook is er een externe adviseur betrokken bij de projectgroep, onder meer voor het uitvoeren van de geplande periodieke evaluaties. De eerste project evaluatie (juni 2023) is in voorbereiding.

De poortwachter beoordeelt de dyslexie dossiers. . Op deze wijze krijgt men scherp zicht op de verwijzingen vanuit basisscholen voor diagnostiek en behandeling. Ook kan men scholen daardoor gericht ondersteunen bij het versterken van preventie en ondersteuning bij dyslexie op school. De extra inzet op scholen is bedoeld om een voldoende niveau van leren spellen en lezen te realiseren, zonder al te verwijzen naar dyslexiezorg. Dit is – mits alle stappen conform het landelijke protocol dyslexie zijn gezet – geen verplichting.

Blijkens de cijfers zijn de kosten voor dyslexiezorg gedaald ten opzichte van de situatie in 2018 en 2019. Nu de proeftuin verder vorm krijgt, verwacht Zwolle de beoogde besparing van € 350.000 te kunnen realiseren. € 150.000 daarvan wordt na afloop daarvan ingezet voor versterking van de samenwerking met het onderwijs en € 200.000 is een structurele besparing.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button