KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Na acht jaar komt er scherpere opdracht voor de Sociaal Wijk Teams

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft het functioneren van de Sociaal Wijkteams geëvalueerd. Sinds hun oprichting in 2015 is er meer duidelijk geworden over de werkzaamheden van de teams, en nu wordt er een scherpere opdracht geformuleerd. Dat blijkt uit een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het onderzoek is gedaan door adviesbureau AEF in 2021 en de opdrachten zijn aangescherpt in 2022. Nu volgt er een verdere aanscherping. De inhoud daarvan is, dat het SWT streeft naar zoveel mogelijk lichte hulpvragen in de sociale basis op te lossen. Het SWT stimuleert inwoners met een hulpvraag die men (deels) in de sociale basis kan oplossen, daar gebruik van te maken.

Het SWT pakt complexere hulpvragen op of vragen waarvoor (nog of tijdelijk) geen oplossing in de sociale basis is. Voor intensieve en/ of langdurige trajecten doet het SWT een beroep op specialistische kennis. Het SWT is de formele toegang tot deze ondersteuning en wijst dit toe. Op welke manier het SWT dit doet, is in de opdrachtformulering uitgewerkt. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat het SWT minder dan voorheen zal verwijzen naar maatwerkvoorzieningen en dat de ‘eigen inzet’ van het SWT zal toenemen. Daarnaast betekent dit dat men meer dan nu oplossingen moet vinden in de sociale basis.

Eenduidige werkwijze

Om tot de gewenste eenduidige werkwijze te komen, zal het SWT op basis van de praktijk met professionals
handvatten ontwikkelen die helpen om zo veel mogelijk gelijkwaardige afwegingen te maken. Hulpvragen in het sociaal domein laten zich echter lastig objectief meten en strikt afbakenen. De beschrijving van taken, uitvoeringsprincipes en de relaties met andere partijen leidt al tot een betere afbakening en een meer eenduidige werkwijze.

Principes die leidend zijn voor de SWT’s zijn: bestaanszekerheid als prioriteit, van apart naar gewoon, contextueel mensbeeld, van deelprobleem naar totaaloplossing, van zorgen voor naar zorgen dat, van individuele hulp naar het samenbrengen van vragen, leefwereld centraal, stapsgewijs naar herstel, integrale samenwerking, en leren en ontwikkelen.

De taken van het SWT staan in de opdracht beschreven. Het betreft: informeren en adviseren, signaleren, vraagverheldering, opstellen en monitoren ondersteuningsplan, zelf ondersteuning bieden, regie voeren, leun en steuncontact, toegang: toewijzen van maatwerkondersteuning, en secundaire preventie.

Verder houden de SWT’s zich bezig met kwaliteit en samenwerking, tevens met monitoring en efficiency-verbeteringen. Ook is er communicatie voor de professionals en voor inwoners. De nieuwe opdrachten worden stapsgewijs ingevoerd in 2024.

 

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button