KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegio

Reactie Natuur en Milieu Overijssel op het coalitieakkoord van Provincie Overijssel

'Schouder aan schouder' werken aan een mooi en duurzaam Overijssel

Zwolle – Afgelopen week heeft de nieuwe Overijsselse coalitie het coalitieakkoord “Schouder aan Schouder” gepresenteerd. In dit akkoord beschrijft men op hoofdlijnen hoe deze coalitie Overijssel de komende vier jaar gaat besturen. En waar de accenten komen te liggen. Natuur en Milieu Overijssel is blij dat dit akkoord voor een groot deel doorbouwt op al die mooie programma’s en projecten die al in Overijssel spelen. De grote vraagstukken van deze tijd (stikstof, energie, biodiversiteit, etc) gaat men niet uit de weg. Tevens blijven doelstellingen die op een eerder moment afgesproken zijn van kracht.

Van onderop

Overijssel gaat door met het hoognodige herstel van de natuur, het verduurzamen van de landbouw, het werken aan de energietransitie en het klimaatbestending maken van onze leefomgeving. Daaruit put NMO vertrouwen voor de komende jaren. Wel moet men voor veel onderwerpen nog uitwerken hoe men precies aan deze opgaves gaat werken. Daar is zij vanzelfsprekend erg benieuwd naar. Wat in ieder geval opvalt is dat de coalitie nog meer de nadruk legt op de kracht van de Overijsselse samenleving. De kennis en kunde van de inwoners inzetten om te werken aan de opgaves van vandaag. Dat is precies hoe NMO elke dag werkt aan een mooier en duurzamer Overijssel. Bijvoorbeeld met energiecoöperaties die vorm geven aan de energietransitie. Met groene inwonerinitiatieven die werken aan een fijne duurzame leefomgeving en met scholen om groene schoolpleinen te realiseren.

NMO is er klaar voor om samen met de provincie, gemeenten, maatschappelijke partners maar vooral samen met alle inwoners van Overijssel de komende jaren meters te blijven maken. Schouder aan schouder.

Benieuwd geworden?

Via de website van de Provincie Overijssel kun je je het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ downloaden.

Bron
NMO

Gerelateerde artikelen

Back to top button