EconomieVoorpagina

Regio Zwolle maakt verschil met proeftuin openbaar bestuur

Zwolle – Hoe kan het openbaar bestuur nog beter inspelen op toekomstige economische opgaven. Daarover heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een advies geschreven aan het Kabinet In dit rapport staat de Regio Zwolle al als een succesvol operende samenwerking van niet alleen overheid, maar ook ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners. En welke lessen zijn er landelijk – nu al – te leren van de wijze waarop in dit deel van Nederland samengewerkt wordt. Die vragen staan centraal in de zogenaamde proeftuin die de Regio Zwolle gaat doen om vruchtbare regionaal-economische voorbeeldprojecten voor het voetlicht te krijgen en verder te ontwikkelen.

Regio Zwolle is een van de proeftuinen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het samenwerkingsverband van provoncies (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangewezen om in te zetten op effectief openbaar bestuur. Onder de noemer Maak Verschil wordt al langer nagedacht over hoe Nederland door de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur krachtig bij kan dragen aan economische groei. Eerder dit jaar verscheen daarover een rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur.

Om de aanbevelingen uit dat rapport te versterken worden nu landelijk pilots aangewezen. Regio Zwolle mag een van die aanvullende onderzoeken uitwerken.

Regio Zwolle geeft al langere tijd invulling aan licht maar effectief samenwerken. Regio Zwolle bestaat inmiddels uit twintig gemeenten, die verspreid over vier provincies en twee landsdelen succesvol samenwerken. De regio staat in de top van economisch sterke gebieden, en er is veel waardering voor de wijze waarop in dit deel van het land invulling wordt gegeven aan ‘grensontkennend’ besturen. Regio Zwolle geeft dus al invulling aan het motto ‘Maak Verschil’. Toch wil de regio blijven zoeken naar kansen om de samenwerking te verbeteren, onder andere op het gebied van duurzame samenwerking (de governance), financiën, maatschappelijke opgaven en democratische legitimiteit. Dat kan in de pilot.

Gerelateerde artikelen

Back to top button