Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

PvdA is benieuwd naar Zwolse biomassa plannen

Wijzigt Zwolle plannen na recente discussie over biomassa?

Zwolle – Biomassa energie om huizen te verwarmen! In Nederland staan er al 42 grote biomassa-installaties en -centrales. Ook de gemeente Zwolle heeft ideeën om deze vorm van duurzame energie in te gaan zetten via een warmtenet. Maar landelijk roepen de houtrookcentrales, mestvergisters en andere vormen van biomassa-centrales veel weerstand op. Mensen zijn bezorgd over de luchtkwaliteit en vragen zich af of dit wel echt duurzamer is. Nu de Sociaal Economische Raad (SER) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een landelijk onderzoek zijn gestart naar biomassa wil de plaatselijk PvdA fractie weten wat voor plannen de gemeente Zwolle heeft met deze vorm van duurzame energie.

Warmtenet Aa-Landen en Holtenbroek

In het klimaatakkoord wordt biomassa gezien als noodzakelijke energiebron voor het realiseren van de klimaatopgave. Ook de gemeente Zwolle gaat de komende jaren aan de slag met duurzame energie waarbij biomassa als één van de mogelijke energiebronnen wordt genoemd. Zo zou biomassa gebruikt kunnen gaan worden om via een warmtenet woningen in Aa-Landen en Holtenbroek te verwarmen.

Discussie

Tegelijkertijd is biomassa de laatste tijd onderdeel van een steeds heftiger wordende discussie: is het goed of slecht voor het klimaat en wat doet het met de luchtkwaliteit? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) is onlangs gestart met een onderzoek naar biomassa. Doel van het onderzoek is om partijen dichter bij elkaar te brengen in de steeds fellere discussie over de inzet van biomassa voor  duurzame stroom of warmte.

tekst gaat verder onder de foto

Dit onderzoek is voor Mart Oude Egeberink van de PvdA Zwolle reden om raadsvragen te stellen aan het college over de vorm van energie: “In het licht van die discussie en het vooralsnog ontbreken van duidelijke onderzoeksresultaten zijn wij benieuwd naar de huidige plannen, opvattingen en strategie ten aanzien van het gebruik van biomassa in Zwolle.”.

De partij wil weten of er in Zwolle al biomassa centrales zijn en of deze nadelige effecten hebben op de luchtkwaliteit en leefomgeving. Ook is de PvdA benieuwd op welke termijn Zwolle met biomassa bezig wil gaan en hoeveel van de benodigde duurzame energie er straks van biomassa moet komen. Ook zijn er vragen over het soort biomassa, zoals houtrookcentrales of mestvergisters. Tot slot vragen de sociaal democraten zich af of de voornemens en plannen van de gemeente gewijzigd zijn naar aanleiding van de recente discussie over biomassa.

Het antwoord van het college wordt voor 11 juni verwacht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button