KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

PvdA en D66 roepen op voortvarend aan de slag te gaan met de vergroening van bedrijventerreinen

Zwolle – De fracties van de D66 en de PvdA roepen het college op om te starten met de vergroening van bedrijventerreinen. Dit doen zij tijdens de raadsvergadering van 8 maart. Directe aanleiding is een ingezonden brief van de Milieuraad / Natuurplatform Zwolle. Ook ligt er een rapport van Bureau Buiten uit 2020
waarin een belangrijke conclusie uit onderzoek is dat op bedrijventerreinen in de regio Zwolle op thema’s als energie, klimaat, circulair en groen, de grootste stappen te zetten zijn.

In regionaal verband wordt er momenteel gewerkt aan toekomstplannen voor bedrijventerreinen. “Wij vinden dat vergroening hier meteen in meegenomen zou moeten worden en dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van beheer en behoud van natuurwaarden vanuit Het Deltaplan Biodiversiteit dat zij ondertekend heeft,” aldus Mart oude Egbrink van de PvdA.

Sonja Paauw van D66 vult aan: “Vergroening is natuurlijk niet de enige uitdaging voor bedrijventerreinen, ook de energietransitie en klimaatadaptatie zijn van belang, net als een verdere kwaliteitsimpuls zodat er wellicht ook nog een woonfunctie zou kunnen komen. Een derde van het Zwolse grondgebied bestaat uit bedrijventerrein en veel mensen zijn een groot deel van hun dag daar aan het werk. Hoe mooi zou het zijn als het prettige gezonde gebieden worden voor mens en dier?”

Reden genoeg om aan te geven dat het college wat de PvdA en D66 betreft direct aan de slag gaat met vergroening en verduurzaming zodat de Zwolse bedrijventerreinen straks toekomstbestendig en groen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button