KabelkrantLifestyleNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Meer integrale aanpak dierenaangelegenheden in Zwolle

Zwolle – Er zijn de afgelopen jaren nieuwe grote en kleine stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn in Zwolle. De verschillende uitvoeringspartners en betrokken organisaties, verenigd in het Dieren Team Zwolle, spelen daarin een cruciale rol. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schutenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het gaat bijvoorbeeld om de verstevigde ketensamenwerking tussen de dierenambulance die gewonde en aangereden dieren ophaalt, de dierenarts die vervolgens medische zorg verleent, en het dierenopvangcentrum dat daarna het dier huisvest en de eigenaar tracht te achterhalen (in geval van hond of kat) danwel het herstelde wilde dier weer terugplaatst in de natuur.

Maar denk ook aan de educatieve en preventieve functie van deze partijen als het gaat om verantwoord huisdierbezit. En aan het vangnet dat de dierenvoedselbank biedt als eigenaren tijdelijk in financiële moeilijkheden verkeren en het welzijn van hun huisdieren niet meer kunnen garanderen.

De gezamenlijke inspanningen in Zwolle hebben de stad in 2021 de titel ‘Meest Diervriendelijke Gemeente’ opgeleverd en het is mooi om in het Coalitie-akkoord 2022-2026 bevestigd te zien dat deze lijn kan worden voortgezet. Verdergaande integratie van de verschillende thema’s (o.a. dierennoodhulp, honden, kinderboerderijen, educatie, mensenwelzijn, plaagdieren), duidelijke procesgangen en communicatie, en verdergaande organisatorische verbindingen tussen de uitvoeringspartners moeten voor meer synergie, efficiency en transparantie gaan zorgen. Dit vervat de gemeente in een integraal beleidsplan dat momenteel in ontwikkeling is. Met als uiteindelijke doel om dierenwelzijn toekomstbestendig in het gemeentelijk beleid en in de uitvoering te borgen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button