preventie

Zorg & Welzijn

Hoge vaccinatiegraad blijft belangrijk zegt GGD

De cijfers zijn zorgwekkend. In heel Nederland daalt de vaccinatiegraad, ook in onze regio. Dat blijkt uit de beantwoording van…

Meer
Zorg & Welzijn

Hersenstichting zet in op breinvriendelijke samenleving

Maandag 29 januari 2024 is de Collecteweek van de Hersenstichting gestart. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ‘ziekte’…

Meer
Zorg & Welzijn

Cursus omgaan met stress bij IntermeZZo

Hoe ga je met de diagnose kanker om? Wat helpt je om nú te ontspannen, wat helpt om te dealen…

Meer
112 nieuws

Campagne veilige warme winter maakt inwoners bewust van brandveiligheid

De hele maand november staat in het teken van de campagne Veilige, warme winter. Het najaar is de tijd van…

Meer
Lifestyle

Meer integrale aanpak dierenaangelegenheden in Zwolle

Er zijn de afgelopen jaren nieuwe grote en kleine stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn in Zwolle. De verschillende…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwols college lanceert actieplan seniorenhuisvesting

In het Zwols coalitieakkoord 2022-2026 is de urgentie opgenomen voor kwaliteit van wonen en leven in groeiend Zwolle. Dit betekent…

Meer
Zorg & Welzijn

Inspirerende werksessie ‘Voorkom jonge aanwas aan de georganiseerde criminaliteit’

Hoe kunnen professionals voorkomen dat jongeren zich aansluiten bij de criminaliteit? Daarover gaat Team Veiligheid van de gemeente Zwolle graag…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Nieuwe ronde GGD IJsselland stimuleringsregelingen voor een gezonde leefstijl

Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen én volwassenen. Wil je als…

Meer
Zorg & Welzijn

Pilot Wooncoach Zwolle krijgt een vervolg

Begin 2021 is het pilotproject ‘Wooncoach Zwolle’ gestart, een samenwerking tussen Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE Samen. Dit…

Meer
Zorg & Welzijn

Uitkomsten Zwols drugsonderzoek

Sommige drugs worden in Zwolle minder gebruikt dan in andere gemeenten, 3MMC meer. Dat blijkt uit een rioolwateronderzoek dat is…

Meer
Zorg & Welzijn

Proeftuin voorkoming dyslexie

Gemeente en schoolbesturen werken aan versterking van preventie en ondersteuning bij dyslexie in het onderwijs waardoor onnodig beroep op dyslexiezorg…

Meer
Zorg & Welzijn

‘Kind naar Gezonder Gewicht’ moet gezonde leefstijl bevorderen

Voor een duurzame en effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen wil wethouder Michiel van Willigen aansluiten bij het landelijk project…

Meer
Zorg & Welzijn

Preventie en gelijke kansen centraal in gezondheidsbeleid

Gezondheid behelst veel méér dan alleen ‘niet ziek’ worden. Daarom zet Zwolle de komende jaren in op méér aandacht voor…

Meer
Zorg & Welzijn

Roadtrip 113 in Zwolle in het teken van nazorg aan nabestaanden

Ruim 1800 Nederlanders sterven jaarlijks aan zelfdoding. De omgeving wordt hier hard door geraakt. Talloze professionals maken zich hard voor…

Meer
Politiek

Blokhuis verbiedt designerdrug 3-MMC onder Opiumwet

Staatssecretaris Blokhuis gaat de designerdrug 3-MMC verbieden door het op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dat heeft hij…

Meer
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren