Ontwikkeling

Bouw

Gebiedsvisie Breecamp-West vastgesteld

In het noordwesten van Zwolle ligt de locatie Breecamp-West: tussen de wijk Stadshagen, het dorp ’s-Heerenbroek en de polder Mastenbroek…

Meer
Bouw

Nieuwe woonconcepten vanwege veranderende woon(-zorg)behoefte in De Tippe en Breezicht-Noord

In zowel het ontwikkelplan van Breezicht Noord als De Tippe is de ambitie opgenomen om invulling te geven aan de…

Meer
Bouw

Raad akkoord met plannen voor herontwikkeling Roelenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle ging op 16 oktober akkoord met de startnotitie Roelenkwartier. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit…

Meer
Bouw

Bewoners Holtenbroek graag in gesprek over herinrichting uiterwaarden Zwarte Water

De Zwarte Waterzone Ontwikkelcombinatie liet deze week weten dat ze, vanwege de veranderende marktomstandigheden, de huidige plannen voor de Zwarte…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Zwolse gemeenteraad over de startnotitie voor centrum Aa-landen

Maandagavond 18 september 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen om te debatteren over de startnotitie voor de ontwikkeling van het…

Meer
Bouw

Zuidwestelijk kwadrant

In september komt er meer duidelijkheid over het proces en de verdere stappen in de ontwikkeling van het Zuidwestelijk kwadrant.…

Meer
Lifestyle

Prettige en veilige buitenruimte basis voor Zwols buitengeluk

Groen, straatmeubilair, vijvers, wegen, riolering, bruggen, kades, verkeerslichten en speelvoorzieningen. Onderdelen in onze buitenruimte waar we eigenlijk niet zo vaak…

Meer
Lifestyle

Meer integrale aanpak dierenaangelegenheden in Zwolle

Er zijn de afgelopen jaren nieuwe grote en kleine stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn in Zwolle. De verschillende…

Meer
Zorg & Welzijn

Zomerschool voor kleuters van Doomijn kinderopvang

Kleuters die tijdens de sluiting van de scholen het afgelopen jaar een mogelijke achterstand hebben opgelopen, kunnen in de laatste…

Meer
Voorpagina

Meander leerlingen geven advies over rivier De Vecht

Leerlingen Meander College adviseren gemeente, waterschap en provincie Zwolle – Hoe kijken adviseurs van de toekomst naar de ontwikkelingen van…

Meer
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren