KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Luchtkwaliteitsonderzoek met snuffelfiets te klein

Zwolle – Door een beperkt aantal deelnemers aan het snuffelfietsproject voor de meting van luchtkwaliteit, zijn de gegevens niet betrouwbaar. Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Tussen 2019 en 2022 konden fietsers een kastje op hun fiets gemonteerd krijgen die de luchtkwaliteit van de gefietste route kan meten. Doel was data te verkrijgen over de luchtkwaliteit en daarmee het gebruik van de fiets te laten toenemen, en de CO2 uitstoot omlaag.

Uit de evaluatie van het project blijkt dat de snuffelfiets kansen biedt als het gaat om het verzamelen van data in samenwerking met inwoners van onze stad. Tegelijkertijd ziet het college dat om echt betrouwbare data te verzamelen ze het aantal deelnemers fors moet verhogen. Waarbij de kwaliteit van het product nog niet op het niveau is dat ze zou wensen. Gezien de hoge kosten van het vergroten van deelnemers groep, de tijd die nodig is om het product verder te ontwikkelen en de interne capaciteit die hiervoor nodig is, beëindigt de wethouder het Snuffelfietsproject.

Momentopname

Uit de evaluatie blijkt dat de gemeten luchtkwaliteit beïnvloed raakt door een momentopname en factoren zoals zon, wind, luchtvochtigheid, wat de uitkomsten minder betrouwbaar maakt. De reguliere meetwijze met de landelijk gebruikte meetopstellingen, kent deze invloed van externe aspecten niet.

De snuffelfiets kan men gebruiken om data te verzamelen over fietsroutes. In tegenstelling tot de reguliere vaste telpunten, bieden de kastjes inzicht in de totaal gereden route en de gereden snelheid. Op basis hiervan kan men in potentie conclusies trekken over de kwaliteit van het netwerk en de intensiteit op de fietsroutes. Het beperkte aantal deelnemers aan het Snuffelfietsproject betekent echter dat de opgehaalde informatie nu niet als representatief beschouwd kan worden.

Meedoen

Met de snuffelfiets kunnen mensen actief participeren door als deelnemer te fietsen met het snuffelfietskastje. In de loop van het project bleek dat het echter lastig is om deelnemers enthousiast en actief te houden. Uit de
gegevens blijkt dat het gebruik sinds de start met meer dan 50% is teruggelopen. Verklaring voor deze sterke afname lijkt te liggen in de beperkte ‘beloning’ voor de deelnemer. Deelnemers kunnen alleen hun eigen data online inzien en krijgen periodiek een update over opgehaalde gegevens, maar worden bijvoorbeeld niet beloond wanneer zij meer actief zijn. Daarnaast zijn er klachten over de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van het kastje, waardoor deelnemers naar verloop van tijd afhaakten.

Om het project af te sluiten houdt de wethouder na de zomer een terugkommoment. Dit moment kan dan
gebruikt worden om de eindresultaten te delen met deelnemers en om met elkaar in gesprek te gaan over de ervaringen/te evalueren. In de week van 16 – 22 september vindt de European Mobility Week plaats. De intentie is om het terugkommoment in die week te houden. In die week wordt onder andere ook de Sister ride, Fietscommunity bijeenkomst en de fietswerkgever van het jaar gehouden.

Alternatieve optie

De gemeente staat nog we nog wel steeds achter de doelen die ze gesteld had. Daarom ziet ze kansen in het project MegaBITS. Een van de onderdelen van MegaBITS is het doorontwikkelen van een in BITS ontwikkelde fietsapp. De Fietsapp ontwikkeling focust zich daarbij met name op fietsdata en participatie, maar onderzocht kan worden of milieu/luchtkwaliteit hier ook een plek in kan krijgen. Hier wordt, binnen het recent gestarte MegaBITS project, gezamenlijk met de provincie in opgetrokken.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button