KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad over Jeugdzorg, deelmobiliteit en drugs

Zwolle – Maandagavond 10 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering. Er zijn twee informatierondes, te weten: Over de kosten van de Jeugdzorg in 2020 en de hervormingen hiervan in het licht van het rapport van adviescommissie AEF. Én over het proces naar deelmobiliteit.

Op dit moment heeft Zwolle nog geen visie op deelmobiliteit. Wel wordt deelmobiliteit genoemd in de Mobiliteitsvisie 2020-2030 als kansrijke manier om bij te dragen aan de bereikbaarheid, gastvrijheid en leefbaarheid van de stad. En in de Jeugdzorg heeft Zwolle 3 miljoen meer uitgegeven dan begroot. De raad wil daarom terugkijken op de financiële resultaten die zijn gepresenteerd, richting geven aan de verdere uitvoering en eventuele wijziging/ aanvulling van de hervormingsagenda voor wat betreft Jeugdzorg.

Drugsbeleid

Er is ook een debatronde, deze vindt gelijktijdig plaats met de informatierondes. Ze gaat over het Damoclesbeleid rond artikel 13b van de Opiumwet. Volgens deze wet heeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen drugsmisbruik De toename van ondermijnende criminaliteit maakt het wenselijk om ook voor de rest van het drugsbeleid nieuw beleid vast te stellen. Daarom stelde de burgemeester het zogenaamde Damoclesbeleid vast, waarmee de burgemeester daadkrachtiger kan optreden tegen ondermijnende criminaliteit.

In het debat moet duidelijk worden wat de visie is van de gemeenteraad op het aangescherpte drugsbeleid.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de stukken en de agenda in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button