Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad neemt begroting 2021 aan

Zwolle – De gemeenteraad nam maandagavond 16 november vele besluiten, waaronder over de begroting 2021. Met uitzondering van de SP stemden alle partijen voor het aannemen van die begroting. Over de meeste moties en amendementen, die al tijdens de debatronde op 13 november waren gepresenteerd, werd gestemd. Bij sommigen was het dictum veranderd, anderen werden na aanbeveling van de wethouders aangehouden of ingetrokken.

Uiteindelijk zijn geen van de amendementen (allen van de SP) en 10 moties aangenomen. De oppositie had het daarbij zoals vaak zwaar. Slechts één motie van hen werd aangenomen, zelfs unaniem. Daarbij ging het om het voorstel van de SP om een wegwijsbeurs op te zetten voor mensen in armoede. De moties van de coalitie deden het beter. Daarvan werd er maar één afgewezen, een motie van de VVD waarin zonnepanelen en bomen tegenover elkaar werden gezet.

Moties die het haalden waren onder andere een oproep om speeltuinen toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking (van GroenLinks), het mogelijk houden van het bezorgen aan huis van paspoorten (van de VVD)  en het verbeteren van de wandelpaden in en rond Zwolle (van de ChristenUnie).

De partijen over de begroting

De ChristenUnie is blij met de begroting, net zoals de meeste andere partijen. Midden in corona-tijd een investeringsbegroting plaatsen, vindt zij dapper en noodzakelijk. Zowel de korte als de lange termijn zijn vertegenwoordigd.

GroenLinks stemt van harte in met de begroting, Hij is in balans en de gemeente is klaar voor nieuwe uitdagingen in deze corona-tijd. Het is belangrijk dat Zwollenaren naar elkaar blijven omzien. De begroting is inclusief en groen.

Swollwacht is onder de indruk van de begroting. In tijden van grote onzekerheid is het behoedzame beleid van het college in voorgaande periodes een waarborg voor de stad om in de benen te blijven.

De VVD stemt graag in met de begroting. Het is nu een moeilijke tijd voor iedereen, toch kan investeren de harde randen wat verzachten. De VVD wil iedereen een hart onder de riem steken.

Het CDA prijst de forse investeringsruimte op korte termijn, maar heeft ook wat zorgen. Ze vind het toch een prima begroting om aan te nemen.

De PvdA kijkt terug op een mooi debat over de begroting. Er is verantwoorde investering in tijden van crisis. De gemeente zet stappen voor het debat over de omgevingsvisie en de PPN. Zij stemt voor deze begroting.

Het D66 memoreert dat het een gekke begroting is zonder PPN vooraf en dat de tijd steeds harder wordt. De begroting heeft goede investeringen op korte termijn, en het wordt een spannend jaar.

De SP is de enige partij die tegen de begroting stemt, en wel omdat het armoedebeleid absoluut geen prioriteit heeft in de begroting.

Een grote meerderheid van de raad heeft derhalve ingestemd met de begroting 2021.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de stream op www.zwolle.nl. De stukken zijn hier ook in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button