KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert o.a. over de nieuwbouw Fraterhuis

Zwolle – Dinsdag 6 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de Nota van Uitgangspunten voor het Hanzekwartier, gevolgd door een debat over de nieuwbouw van het Fraterhuis. Tegelijkertijd is er in de TaK-zaal een debat over de opinienota Burgerberaad.

Nota van Uitgangspunten Hanzekwartier

In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Spoorzone vastgesteld. Het voorstel aan de raad is om de Nota van Uitgangspunten Hanzekwartier vast te stellen als ruimtelijk- en programmatisch kader. De nota van uitgangspunten vormt samen met het Ontwikkelkader Spoorzone de gebiedsvisie voor het deelgebied Hanzekwartier.

Nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier

De raad gaat in de debat over het voorstel om in te stemmen met verwerving van het nieuwe pand voor het project Handelshuys, dat ruimte moet bieden aan de uitbreiding van het Fraterhuis naar vijf filmzalen en multimediazaal, een rooftopbar, een publiek toegankelijk uitzichtpunt en nader in te vullen functies. De nieuwbouw moet daarnaast een culturele en economische impuls geven aan het Broerenkwartier, het centrumgebied en de stad Zwolle.

Opinienota Burgerberaad

Maandag 7 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten in 2023 een burgerberaad in Zwolle te gaan houden. De werkgroep Inwonerbetrokkenheid heeft een voorstel gemaakt voor de opzet van het burgerberaad. De raad gaat hierover in debat.

Invloed uitoefenen

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de debatrondes op dinsdag 6 december zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 6 december 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button