KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert 12 juni o.a. over de Visie Broerenkwartier

Zwolle – Maandagavond 12 juni debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de visie voor de openbare ruime in het Broerenkwartier. Na het debat over de Visie Broerenkwartier is er een themadebat Bouwen & Wonen. In de TAK-zaal is vanaf 19.30 uur een raadsdebat over de Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028.

Raadsdebat Visie op openbare ruimte Broerenkwartier

Het Broerenkwartier is in ontwikkeling.  Het doel daarvan is om het gebied te transformeren van een gebied met uitsluitend retail functies naar een gebied met een mix van functies waaronder wonen, werken, detailhandel, horeca en cultuur. De herinrichting is benoemd in het ontwikkelprogramma ”Ons Stadshart van Morgen”. De “Eerste ruimtelijke invulling Broerenkwartier” is in 2017 door de raad vastgesteld. Deze visie vormt samen met de nu voorliggende visie voor de openbare ruimte de basis om op een integrale wijze het gebied te ontwikkelen.

Hierbij streeft de gemeente naar een klimaatbestendig gebied, vergroening om hittestress te verminderen en duurzaam gebruik van bestaande materialen. De historische ontwikkeling van het Broerenkwartier vormt een belangrijk onderdeel in deze visies. Dat is omdat het helpt bij het begrijpen en ontwikkelen van de geschiedenis, cultuurhistorische waarde en het karakter van het gebied.

Themadebat Bouwen & Wonen

Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028

In Regio Zwolle werken 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen aan brede welvaart. En wel voor huidige en toekomstige inwoners en ondernemers in de regio. Bij de start in 2011 was de samenwerking sterk gericht op economie als speerpunt. De laatste jaren echter, werkt men ook meer samen op de thema’s arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie en leefomgeving.

De afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe meerjarige agenda die nu voorligt en waarbij Zwolle op alle onderdelen wil meedoen. De focus ligt op een duurzame en wendbare economie, een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt en op de klimaatbestendige inrichting van groei in de regio en duurzame bereikbaarheid van en binnen de regio.

De uitgebreide agenda’s met alle stukken zijn te bekijken via www.zwolle.nl.

Invloed uitoefenen

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 juni 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button