Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente blijft zich inzetten voor klimaatadaptatie

Regeling voor elke druppel die telt

Zwolle – Vanwege de verandering van het klimaat is het nodig in gemeenten om anders om te gaan met hemelwater. Zwolle zet hierin stappen om de sponswerking van de stad te vergroten. Dat blijkt uit een nota van wethouder Ed Anker aan de gemeenteraad van Zwolle.

Zwolle is koploper als het gaat om klimaatadaptatie. De gemeente doet veel en mooie dingen. Denk maar aan de
nieuwe fietsenkelder op het vernieuwde stationsplein of het NK tegelwippen! Op verschillende plekken zijn bewoners zelf, ofwel aangejaagd door team Klimaat Actief!, al goed bezig met het vergroten van de sponswerking van hun grond. Een subsidieregeling zal met haar olievlekwerking nog meer inwoners
stimuleren om met waterberging aan de slag te gaan en de bewustwording te vergroten.

Inmiddels is er een aantal keren een bijdrage vanuit het Team Klimaat Actief! gedaan aan de regentonnenactie van Stichting 50 tinten groen Assendorp. Een mooi initiatief dat succesvol blijkt te zijn. Daarop is de wens uitgesproken om een regeling te creëren die verschillende manieren van waterberging stimuleert en faciliteert. Op deze manier kan elke inwoner bijdragen op zijn of haar eigen manier.

Subsidie

Het gaat om een van de volgende maatregelen: Het plaatsen van een regenton of tank voor hergebruik van regenwater en/of; het plaatsen van infiltratiekratten en/of; het maken van een wadi of verlaagde tuin. De subsidie wordt verleend voor de gemaakte kosten en voor het aantal liters waterberging dat de maatregel behelst. Het gaat om € 0,25 per liter gemaakte waterberging met een maximum van € 250,00 per aanvraag. In totaal is er in 2022 € 100.000,00 beschikbaar voor de regeling. De aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst (datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.)

De subsidieregeling heeft als doel om subsidie te verstrekken voor activiteiten binnen de gemeente Zwolle die
het hergebruik van hemelwater bevorderen, en/of situaties binnen de gemeente Zwolle waarin hemelwater via de openbare riolering wordt afgevoerd, ongedaan maken en/of de bewustwording van de bewoners van de gemeente Zwolle vergroten op gebied van klimaatadaptatie.

Men kan een aanvraag voor subsidie doen door via de link  het formulier in te vullen na afronding van de
aanleg en binnen 6 maanden na de aankoop van de materialen. Bij de aanvraag moet men de facturen van de aankopen aanleveren, alsmede een foto van vóór de aanpassing en één van na de aanpassing.

Iedere burger

Door te kiezen voor individuele particulieren is er voor iedere inwoner de kans om gebruik te maken van de regeling (je bent niet afhankelijk van buren of anderen). Zij kunnen dan ook de ideeën over spaarzaam waterverbruik in hun omgeving als een olievlek verspreiden en de bewustwording vergroten.

Omdat het om relatief kleine bedragen gaat is er bewust gekozen voor een regeling, waarbij er meteen een besluit wordt genomen en het gevraagde bedrag wordt uitgekeerd. Dit omdat de uitvoeringskosten anders niet opwegen tegen de uitgekeerde bedragen. Controle zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

In het najaar zal de gemeente evalueren hoe de regeling gebruikt is. Ze heeft getracht een laagdrempelige regeling te maken voor alle inwoners van Zwolle. Gedurende de looptijd van de regeling onderzoekt ze of ook
inwoners met een kleinere/beperkte beurs gebruik (kunnen) maken van deze regeling.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button