KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekZorg & Welzijn

College maakt beleid bekend over bijzondere bijstand bij zorgkosten

Zwolle – Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente Zwolle een zorgkostenregeling voor mensen met een laag
inkomen. Met deze regeling biedt ze inwoners financiële ondersteuning bij hoge zorgkosten en een
tegemoetkoming voor het verbruikte eigen risico. Het recht is afhankelijk van het inkomen en vermogen en de (on)mogelijkheid om onvoorziene, noodzakelijke kosten zelf te kunnen betalen.

Hoe verhoudt zich de bijzondere bijstand tot de zorgkostenregeling?

De Gemeente Zwolle stelt dat er in principe geen bijzondere bijstand nodig is voor medische kosten.
Dit beleid is niet gewijzigd door de komst van de nieuwe zorgkostenregeling en het wegvallen van de
gemeentepolis van Salland Verzekeringen. De inwoner is zelf verantwoordelijk om zich goed te
verzekeren voor zorgkosten. De zorgkostenregeling wordt naast de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wmo
en Zorgverzekeringswetg (Zvw) gezien als de juiste voorziening voor de vergoeding van medische
kosten.

In uitzonderlijke situaties kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden voor medische kosten. Mensen die door eigen keuze niet aanvullend zijn verzekerd, krijgen geen vergoeding uit de bijzondere bijstand. Degenen die in een schuldhulptraject zitten wel. Wanneer de aanvullende verzekering te weinig levert, is ook bijzondere bijstand mogelijjk. Het gaat om maatwerk en individuele gevallen. Tandartskosten moet de inwoner tevens zelf verzekeren, met uitzonderingen, en bij stapeling van zorgkosten is er ook een vergoeding mogelijk.

Inwoners adviseert de gemeente om een passende zorgverzekering af te sluiten, daar kan een consulent bij helpen. Kijk voor een afspraak op: https://www.zwolle.nl/voorleesbrieven/brief-verzekeren-op-maat-25-oktober-2021

Gerelateerde artikelen

Back to top button