BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Aanvraag gemeente voor ontwikkeling hele Oosterenk gebied

Zwolle – De gemeente Zwolle is voornemens om Oosterenk van een werklocatie te transformeren tot een locatie met diverse functies, zoals ook wonen en recreëren. Dat blijkt uit een informatienota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De transformatie van Oosterenk vindt in fases plaats door het ontwikkelen van verschillende deelgebieden. In de centrumontwikkeling ontwikkelt men een deel van de Stadrand (voormalige waterschapslocatie) en de Kop van de Boulevard (voormalige bloedbank en gebouw Matisse) naar woongebieden. De Kop van de Boulevard is daarna het toekomstige hart van Oosterenk, met een stedelijke uitstraling en passende voorzieningen.

Veranderingen in het gebied

Onderdeel van de gebiedsvisie is het investeren in een fijnmazig netwerk van langzaam verkeerroutes. Dit geeft een kwalitatieve impuls in de beleving van het gebied. De routes dragen bij een aan betere dooradering van het gebied voor voetgangers en fietsers. Vooruitlopend op de definitieve invulling van gemeentelijke kavels aan de Dokter Eeftinck Schattenkerkweg (Watersteeg) wil men 60 semipermanente woningen realiseren(flexwoningen).

Rondom deze locatie investeert men vooruitlopend op de definitieve inrichting al in een extra verbinding met de Westerveldse Aa, inclusief een bruggetje en groenvoorzieningen. Een noord-zuid verbinding voor fietsers door het gebied en de aansluitingen op het regionale fietsnetwerk gaat men verbeteren.

Een grote bijdrage van het rijk maakt het ook mogelijk om het toevoegen van woningen in Oosterenk te versnellen. En wel door de komende 10 jaar tenminste 600 woningen te bouwen in een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu.

Slagingskans

De gemeente streeft naar toestemming van de gemeenteraad en subsidies van het rijk voor deze plannen. Om de slagingskans van de aanvraag zo groot mogelijk te maken heeft Fakton Consultancy de voorbereiding van de aanvraag begeleid en geadviseerd bij het opstellen van de publieke businesscase en het gereed maken van de aanvraagdocumentatie. Met de marktpartijen zijn afspraken gemaakt over programma, kostenverhaal, planning en fasering. De gemeente investeert zelf een substantieel deel in de publieke maatregelen die onderdeel uitmaken van de aanvraag.

De haalbaarheid van bouwprojecten staat onder druk door de stijgende bouwkosten, energieprijzen, inflatie en stijging van de hypotheekrente. Het is voor nu nog onzeker of de marktomstandigheden op korte termijn zullen verbeteren. De coalitie voor de centrumontwikkeling heeft aangegeven door te willen gaan met de planontwikkeling en er zijn afspraken over kostenverhaal en fasering gemaakt, passend bij de huidige marktomstandigheden. Afgesproken is dat als de omstandigheden verbeteren en de financiële situatie het toelaat, de bijdragen van marktpartijen aan de publieke maatregelen omhoog gaan. Dit wordt bepaald op het moment dat de omgevingsvergunning wordt verleend.

 

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button