BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaWijthmen

111 woningen te bouwen in Wijthmen

Zwolle – In het Zwolse Wijthmen worden binnenkort 111 woningen gebouwd, en daarvoor moet het bestemmingsplan in de buurt (Het Buyten), worden aangepast. Dat staat in een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het uitgangspunt in de plannen is het behoud en versterking van de identiteit van Wijthmen. De beoogde woningbouw is onder andere voorzien aan de noordwestzijde van Wijthmen. Dit is een overwegend landelijk, agrarisch gebied. Om in dit gebied een goede balans te bereiken tussen de agrarische bedrijvigheid en de beoogde nieuwe woonomgeving is in maart van dit jaar door de raad een geurgebiedsvisie en een daarop gebaseerde geurverordening vastgesteld, om zo te komen tot op het gebied afgestemde geurnormen.

Naast het bestemmingsplan is er een welstandskader vastgesteld.

Dorpse identiteit

Wijthmen is een kern die zich kenmerkt door haar dorpse identiteit en solitaire ligging buiten de stad. In de ontwikkeling is daarom aandacht geweest voor de behoeftes vanuit het dorp en gekeken naar een programma dat aanvullend is voor deze kern. Hierover zijn in 2018 afspraken vastgelegd. Het gaat om een gevarieerd aanbod,
bestaande uit levensloopgeschikte, rij-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen. Ook wordt er één woning op de hoek Erfgenamenweg (noordzijde) -– Veldwijkweg gebouwd. Het programma voorziet in minimaal 22% goedkope (sociale) huur- en koopwoningen, minimaal 14% laagmiddeldure koopwoningen, minimaal 18% hoogmiddeldure koopwoningen en maximaal 46% duurdere koopwoningen.

De stedenbouwkundige opzet van het woningbouwplan kent een ongedwongen structuur van groene informele woonstraatjes. Aan deze straatjes staan overwegend kleine bouwvolumes in een moderne vertaling van traditionele historiserende architectuur. De nieuwe buurt sluit aan bij de identiteit en de eigenheid van Wijthmen: landelijk en rijk geschakeerd, met open zichtlijnen naar de omliggende weilanden en bosschages.

Het besluit heeft enige tijd ter inzage gelegen, en er zijn vrijwel geen (geldige) zienswijzen ingediend. Er zijn wel hogere grenswaarden vastgesteld voor geluidshinder vanwege toegenomen verkeersdruk. Ook is de crisis- en herstelwet in werking vanwege een groot aantal woningen. Er is veel gecommuniceerd over de plannen met de buurt, door middel van huis-aan-huis-brieven en informatie bijeenkomsten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button