Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Winterlab Zwolle: Design Denkwerk voor de samenleving

Voor bedrijven, politieke partijen en bewoners van de regio Zwolle wordt van 19 t/m 30 januari 2015 het Winterlab georganiseerd. Zij kunnen urgente vraagstukken vanuit de samenleving neerleggen bij studenten Art & Design en Interieur van ArtEZ in Zwolle.

De studenten zijn multidisciplinair en van het eerste tot het derde jaar in groepjes van zes ingedeeld volgens de Scrum methodiek. Die methodiek is afkomstig uit de IT wereld en is opgezet om kleine groepen van multidisciplinaire specialisten in geregeld overleg met de opdrachtgever zelfstandig een product te laten ontwikkelen. Juist die zelfstandigheid is de aantrekkelijkheid van dit model.

Denkrichting

De studenten gaan in het Winterlab niet bezig met het ontwikkelen van een product, maar met een denkrichting. Deze denkrichting is datgene wat ze aan de opdrachtgever leveren. De opdrachtgever heeft zich verplicht gesteld om een aantal keren naar de academie te komen om de studenten te informeren over de opdracht, om kritiek te leveren op het werk dat gemaakt is en om de studenten te adviseren welke richting ze moeten denken.

Vraagstukken

De opdrachten die binnen zijn gekomen variëren van een politieke partij die de binnenstad van Zwolle leefbaarder wil maken, via een school die adviezen wil over het opzetten van een nieuwe onderwijsvorm, naar een vraag van een organisatie om zichtbaarder in de samenleving te zijn.

Op vrijdagmiddag 30 januari vindt de presentatie van het denkwerk plaats in het Sophia-gebouw aan de Rhijnvis Feithlaan 50.

Gerelateerde artikelen

Back to top button