EconomieOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Windmolens op Voorst gaan niet door

Zwolle – De drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst – Scania, Vereniging Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim – leggen hun plannen om twee windturbines op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil en beëindigen hun samenwerking voor dit project.

Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim constateren dat het project een stevige impuls heeft gegeven aan de bewustwording en beleidsvorming rond de energietransitie in Zwolle, bij de gemeente en politiek. Tegelijkertijd is gebleken dat dit beleid nog onvoldoende is doorontwikkeld om op korte termijn een besluit te verwachten over de realisatie van dit project. Het initiatief heeft ertoe geleid dat de gemeente een verkenning heeft gedaan en nu een afwegingskader gaat maken om dergelijke initiatieven te kunnen toetsen. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat dit proces zorgvuldig doorlopen wordt en niet belast met discussies over hun initiatief. Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim geven door het stilleggen van het windturbineproject op Voorst de ruimte voor het voeren van een open debat over grootschalige opwekking van duurzame energie, passend bij de ambities van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn.

Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie houden ondanks het stilleggen van dit project onverkort vast aan hun klimaat- en energieambities. Zo zijn Scania en Windesheim volop bezig met nieuwe initiatieven zoals het plaatsen van zonnepanelen op hun daken en het gefaseerd vervangen van verlichting door LED-verlichting en doet Windesheim onderzoek naar het gebruik van geothermie en biomassa. De komende periode onderzoeken zij wat het effect is van de genomen maatregelen en wat nodig is om te voorzien in de toekomstige energiebehoefte. Daarbij blijft energieopwekking door wind een optie. Blauwvinger Energie blijft actief betrokken bij de energietransitie in Zwolle en aanjager en initiatiefnemer van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie.le

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button