Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Vooruitblik gemeenteraadsvergadering 29 maart

Zwolle – Maandagavond 29 maart is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er zijn veel onderwerpen, waarvan de meeste heel snel afgehandeld worden.

De vergadering begint met het herdenken van de onlangs overleden ex-wethouder Hennie Kenkhuis. Daarna loopt men langs de ingekomen stukken en behandelt zonder uitgebreid debat ook nog enkele andere onderwerpen. Aan het eind volgen nog de moties vreemd aan de dag (actuele moties). Dat is voor diverse fracties de mogelijkheid om hun visie op bepaalde zaken te laten horen. Die moties zijn meestal pas vlak voor de vergadering bekend.

Via ingekomen stukken kunnen de raadsleden meer te weten komen over lachgas en 3MMC, over de TONK-regeling 2021, sterk ouderschap (scheiden zonder schade), het leerplichtjaarverslag 2018-2020, het internationaal treinstation Zwolle, de stand van zaken wat betreft de stikstof- en ontwikkelingsstrategie, stand van zaken omtrent luchtruimherziening (vliegveld Lelystad), het indexeren en de risico’s van de MPV (Meerjaren Prognose Vastgoed) 2021, evaluatie en opdrachtscenario’s Tiem, jeugdzorgkosten 2020, en diverse ingekomen stukken. Eventueel kunnen ze ook voorstellen om bepaalde stukken uitgebreider te behandelen in info-en/of debatrondes.

De raad heeft daarnaast antwoord gekregen op diverse artikel 45 vragen (schriftelijke vragen) over pandjesbazen in sociale huurwoningen, 3MMC, de gevolgen van corona voor kringloopwinkels, de betrouwbaarheid van de biomassacentrale Breecamp, de handhaving van de beeldkwaliteit bij de zaagtandwoningen, de kwijtschelding van gemeentelijke schulden aan slachtoffers van de toeslagenaffaire, onderwijsachterstanden, misstanden busvervoer Keolis, alleenstaande ouderen in eensgezinswoningen, kosten opwek energie (RES), de parkeerhandhaving en vergunningen voor woningen.

Verder staan op de agenda: werk in Zwolle (over het arbeidsmarktbeleid voor inwoners in een kwetsbare positie), de sterke sociale basis (alle contacten en activiteiten voor inwoners met of zonder een hulpvraag), het protocol geheimhouding (uniforme en zorgvuldige besluitvorming bevorderen), bereikbaar Hessenpoort (versterken hiervan), achterstallig onderhoud en ventilatie buitengasthuisstraat 8 (oude WRZV hal). Over de meeste van deze onderwerpen heeft de raad al eerder gesproken in info- en debatrondes. Nu moet daar slechts nog een besluit over vallen.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later te zien. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button