Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieSportVoorpagina

Verslag: Rondetafelgesprek Zwolse gemeenteraad over het Sportakkoord

Zwolle – Maandagavond 18 september 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bij elkaar om zich in een Rondetafelgesprek verder te informeren over het Sportakkoord 2.0. Samen met alle gemeenten in Nederland werkt Zwolle hiermee toe naar een gezonde generatie in 2040.

Dat is een enorme opgave waarbij iedereen niet perse dingen anders moet gaan doen, maar wel veel meer samen met elkaar, zegt sportwethouder Michiel van Willigen. Sporten en bewegen spelen een belangrijke rol hierin. Niet alleen om het gezondheidsaspect, maar ook om de maatschappelijke rol van sport. Met het Sportakkoord maakt de gemeente afspraken over hoe ze hier vanuit de sport hier een bijdrage aan levert. Het is dus geen welzijnsakkoord of zorgakkoord, maar een Sportakkoord.

Medesprekers

Deze avond zijn een aantal medesprekers uitgenodigd om over hun ervaringen met het sportakkoord mee te praten. Dat zijn drie mensen van Sportservice Zwolle: Roger Knoops, Jolanda van der Veer en Martijn Mellema. Ook waren er Lodewijk Klootwijk, van het nationale platform van verenigingen, Hanieh van Vilsteren van de Kickboksschool, Harold van Riessen en Hans de Kwartel, van Wijz welzijn (ouderensport), Roel Broeksma van ZAC, Henk Jan Stuiver van de Hanze Renners (wielersport).  En tot slot Anton Tuinman, beleidsmedewerker sport van de gemeente Zwolle.

De vragen

Alle partijen in de raad waren het er wel zo’n beetje over eens dat sport verbroedert en dat het goed is voor de gezondheid, ja zelfs een preventieve werking kan hebben voor ziektes. Ook de medesprekers haalden dit aan. Vragen gingen er bijvoorbeeld over hoe de sportorganisaties aan de slag willen met hun ambities. Dat konden zij nog niet zeggen, omdat het sportakkoord, met al haar deelakkoorden, alleen een richting aangeeft waarheen de sportclubs en -ondernemers zich moeten of kunnen bewegen. Wel kijken de organisaties naar hun maatschappelijke rol.

ZAC bijvoorbeeld heeft als hoofdactiviteit voetbal, maar dat is er alleen ’s avonds en op zaterdag. De andere dagen probeert zij andere activiteiten te plannen.

De VVD is blij dat men streeft naar het zogenaamde ‘social return on investment’. Zij vraagt zich af wat voor kaders de sportorgansiaties nodig hebben. Dat is coördinatie en meer duidelijkheid voor mensen dat sport preventief kan werken.

De PvdA wilde vooral weten hoe het zit met de verbinding tussen sportakkoord 1.0 en 2.0. Dat zit hem vooral in de connecties te maken met alle sportorganisaties. Wijz bijvoorbeeld valt, naar aanleiding van een vraag van de PvdD, onder het budgetregime van de gemeente, maar kan ook onder de dagbesteding vallen. Er is een onderscheid tussen deze soort sportieve activiteiten, en sportverenigingen en sportondernemers. Deze laatsten werken meer commercieel en bieden allerlei vormen aan waar mensen naar vragen. Bijvoorbeeld verschil in doelgroepen, groepsgrootte en tijdstippen of abonnementssoorten.

De ChristenUnie vraag hoe het nu staat met het Callisthenics park. Dat loopt goed, behalve op de avonden, omdat er geen goede verlichting is. Er is wel animo voor als dit wel goed geregeld zou zijn, maar er is geen geld voor beschikbaar. Zwolle zou ook wel veel meer buitensportmogelijkheden mogen hebben, vinden enkele medesprekers. De SP wil wat dieper ingaan op de wens van de Hanze Renners voor een Bike Park. Nu rennen zij op de weg en dat is vooral voor kinderen wat gevaarlijk. Vanuit het sportakkoord is echter geen geld voor dit soort wensen. Het sportakkoord gaat vooral over samenwerking en het leveren van mensen.

Ook was er aandacht voor mensen die liever naar sport kijken dan het zelf te doen, maar ook willen enkele medesprekers deze twee dingen combineren. De sportorganisaties streven er tevens naar om meer grote evenementen naar Zwolle te halen, maar betwijfelen of dat haalbaar is. Er zijn ook al een paar grote evenementen, maar de publiciteit er omheen mag beter. Om al deze dingen is het platform www.zwollesport.nl opgericht.

Ook werd er aandacht gevraagd voor het aantal vrijwilligers dat bij sport actief is en de moeite en scholing die zij er in steken. Het wordt steeds moeilijker op dit moment om vrijwilligers te vinden, onder meer door de vergrijzing. De trends in de sportwereld zijn vooral een grotere rol van sport en zorg, en het uitnodigen van sportondernemers om partner te worden in het sportakkoord. Ook groeit de ouderensport enorm. Het gaat daarbij niet alleen om het geld, maar om andere mensen te helpen, en sport als middel om gezond te leven.

Nog een voorbeeld is dat de kickboksschool, die overigens ook veel andere activiteiten ontplooit, tijdens corona bokszakken wilde ophangen in de stad. Dit werd echter geweigerd door de gemeente. Door het sportakkoord hopen zij meer te kunnen bereiken in dit soort situaties. In Amsterdam hangen er overigens wel veel van die bokszakken.

De sociale minima werden verder niet vergeten. Voor hen zijn tal van regelingen om te kunnen sporten, ook voor kinderen, en die gaan beter bekend gemaakt worden, onder andere via zwollesport.nl. Aan meer motivatie om te gaan sporten wordt hiermee ook gewerkt.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien.  Inspreken kan via  raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button