Nieuws uit Zwolle

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Onder embargo tot zaterdag 11 april 15.15 uur Burgemeester Henk Jan Meijer reikt zaterdag 11 april aanstaande omstreeks 15.00 uur de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer J.G.C. (Kees) van de Meene. De heer Van de Meene ontvangt de onderscheiding ter gelegenheid van zijn 60-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (NVBS). De uitreiking vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van de NVBS in de Nieuwe Buitensociëteit, aan de Stationsweg 1.

De heer Van de Meene heeft vanaf het moment dat hij in 1954 lid werd van de NVBS een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van de gebeurtenissen op spoorweggebied in Nederland. Door het verzamelen, documenteren, verwerken, archiveren en verstrekken van technisch inhoudelijke en historische informatie heeft hij een substantiële bijdrage geleverd aan onder andere het Historisch Archief van NS, ProRail NS en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedschrijving.

Daarnaast schrijft de heer Van de Meene boeken, verzorgt publicaties en verleent medewerking aan talloze boekwerken van anderen. Ook geeft hij lezingen en presentaties. Als vrijwilliger bij het Nederlands Spoorwegmuseum heeft de heer Van de Meene zich 17 jaar lang als vrijwilliger ingezet en was adviseur van de Raad van Toezicht. Zijn kennisoverdracht heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontsluiting van de wetenschappelijke bibliotheek en het archief van het Spoorwegmuseum. Ook de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR), waar de heer Van de Meene medeoprichter en bestuurslid was, beheert onder andere een grote verzameling knipsels, dienstregelingen, vervoersbewijzen en andere documenten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button