Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Trijn van der Meulen nieuw lid raad van bestuur Frion

Zwolle – De raad van toezicht heeft Trijn van der Meulen benoemd als lid van de raad van bestuur van Frion. Met ingang van 1 juni maakt zij deel uit van de raad van bestuur van Frion. Met het aantreden van Trijn van der Meulen is de tweehoofdige raad van bestuur compleet. Samen met collega-bestuurder Annamiek van Dalen geeft zij leiding aan Frion. Met haar kennis en ervaring zal Trijn bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Frion als VG specialist, geïnspireerd vanuit de missie en visie.

Kennis en ervaring

Trijn van der Meulen is oorspronkelijk opgeleid tot verpleegkundige en heeft daarin brede ervaring opgedaan. Als directeur bij de thuiszorgorganisatie Het Friese Land heeft zij klanttevredenheid op een hoog niveau gebracht, mede door dialoogsessies met medewerkers. Als directeur bij NV Empatec Sneek, van origine Sociale Werkvoorzieningschap, heeft Van der Meulen een innovatief transitieprogramma (mede) vorm gegeven. Momenteel is zij directeur bij Kentalis, een landelijke (behandel)organisatie die Diagnostiek, Behandeling, Revalidatie, Zorg en Onderwijs biedt aan kinderen en volwassenen met een beperking in het horen of communiceren. Daarnaast heeft zij de opleidingen Executive Change Management en Executive MBA, Public & Private gedaan.

Ad Akkerman, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat met de komst van Trijn van der Meulen de visie van Frion ‘Regie in eigen hand’ gewaarborgd blijft in de organisatie. Trijn zal samen met Annamiek leiding geven aan Frion. En invulling geven aan de visie, waardoor er voor cliënten zoveel mogelijk ruimte is om hun eigen leven te leven, teams resultaatverantwoordelijk kunnen zijn en zij met de juiste ondersteuning zo veel mogelijk zelf beslissingen nemen. Ik ben blij dat we samen met cliënten, verwanten en medewerkers Trijn hebben geselecteerd als lid van de raad van bestuur. De raad van toezicht wenst Trijn een goede en waardevolle tijd bij Frion.“

Trijn van der Meulen, nieuwe bestuurder: “Ik kijk er naar uit om bestuurder te zijn bij Frion. Ik word positief geraakt door de oprechtheid van de mensen die door Frion begeleid worden. Ik sta er voor om medewerkers vanuit hun professionele deskundigheid ruimte te geven om de juiste beslissingen te nemen met en voor mensen waar ze voor werken. Dat sluit aan bij hoe Frion werkt. En dat doe ik graag samen met Annamiek, als collegiaal bestuur.”

Annamiek van Dalen, bestuurder: “Het is mooi om samen met Trijn als collega-bestuurder verder te bouwen aan de organisatie die specialist is in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Waarbij we vanuit een gedeelde visie steeds voor ogen houden dat mensen met een verstandelijke beperking zelf regie hebben. En dat we samen de teams ondersteunen en inspireren om resultaatverantwoordelijk te werken zodat zij de missie en visie van Frion handen en voeten blijven geven.”

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button