KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Tour de Zwolle: Veel tips en aanvullingen Omgevingsvisie

Zwolle – In de afgelopen weken hebben Zwollenaren meegedacht en gepraat over de toekomst van de stad. De ontwerp-Omgevingsvisie was de basis voor deze bijeenkomsten. Een ontwerp dat nog niet af was. Tijdens de ‘Tour de Zwolle’ kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Van buitengeluk tot nieuwe woningen. En van duurzame energie tot bereikbaarheid.

Inwoners hebben laten weten wat ze belangrijk vinden en waar men de toekomstvisie kan verbeteren en aanscherpen. ‘Waardevolle bijdragen’, vindt het Zwolse college van burgemeester & wethouders. ‘Bijdragen die belangrijk zijn voor het afmaken van deze Omgevingsvisie, maar ook zaken waar we binnenkort al mee aan de slag kunnen’.

‘Daar zijn we heel blij mee’, vertelt wethouder Ed Anker. ‘Door middel van de ‘Tour de Zwolle’ willen we de Ontwerp-Omgevingsvisie beter en completer maken. Al die gesprekken hebben mooie feedback en inzichten opgeleverd’. Wat bijvoorbeeld vaak naar voren kwam is dat de groene buitenruimte door Zwollenaren erg gewaardeerd is en dat dit niet ten koste mag gaan van woningbouw of duurzame energie. Zo stelde een deelnemer de vraag: ‘Wat zonnepanelen betreft, is er al gekeken naar de daken van alle ‘blokkendozen’ op bijvoorbeeld Hessenpoort en schoolgebouwen? In plaats van het opofferen van land en water?’

Zwolle 2030

Voor inwoners zijn vijf online gebiedsbijeenkomsten gehouden en vier online themabijeenkomsten om mee te denken over Zwolle in 2030. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met ruim 30 organisaties binnen en buiten de gemeente. Zoals wijkverenigingen, plaatselijk belangen, de jongerenraad, het SOOZ, het Concilium enzovoort.

“Inwoners hebben op allerlei manieren laten weten hoe ze de toekomst van hun thuis zien.” Wethouder Ed Anker

Vanwege de coronamaatregelen moesten alle bijeenkomsten online plaatsen vinden. Daarnaast zijn er ook allerlei telefoongesprekken gevoerd. Wethouder Ed Anker: ‘Het liefst zouden we natuurlijk echt bij elkaar komen, maar vanwege de coronamaatregelen was dit niet mogelijk. Het was voor Zwollenaren en voor ons wennen om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan.”

Afgelopen zomer lag de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage. Toen zijn er ook al 200 zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen krijgen in januari een reactie op de aangedragen suggesties en ideeën.

Volgende fase: Omgevingsvisie

Nu de Tour de Zwolle is afgerond, schrijft men een definitieve Omgevingsvisie. Eén van de belangrijke aandachtspunten uit de online bijeenkomsten en gesprekken is het belang van de Zwolse kwaliteit van de leefomgeving. Deze willen Zwollenaren heel graag behouden en mag niet verloren gaan door de groei van de stad. ‘Deze zorg van Zwollenaren hebben we gehoord’, zegt wethouder Ed Anker. De kwaliteit van Zwolle, in de breedste zin van het woord, is een randvoorwaarde om als gemeente verder te kunnen groeien. En tegelijkertijd biedt de groei de mogelijkheid om de kwaliteit van de stad te versterken. Tijdens de gebiedsbijeenkomsten kwam naar voren dat men de kwaliteit van onze buitenruimte, ons buitengeluk, enorm waardeert. ‘Meer Zwolle’ betekent dus niet alleen meer woningen maar ook meer kwaliteit toevoegen om Zwolle nog mooier en leefbaarder te maken.

Met dat in gedachten past men de Omgevingsvisie in het nieuwe jaar aan. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad zich in het voorjaar 2021 buigen over de Omgevingsvisie.

Meer informatie over de Zwolse Omgevingsvisie? Kijk op: www.zwolle.nl/omgevingsvisie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button