Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Andere aanpak eikenprocessierups werpt vruchten af

Zwolle – De wijze waarop de gemeente Zwolle dit jaar de eikenprocessierups heeft aangepakt lijkt goed te werken. Er waren aanmerkelijk minder klachten over jeuk en de rupsen werden al in een vroeg stadium en efficiënter bestreden.

Dat blijkt uit een evaluatie van de aanpak. Vorig jaar waren er in Zwolle – net als in heel Nederland – erg veel meldingen van de eikenprocessierups. Gemeente en ROVA kregen in korte tijd heel veel meldingen van jeuk en overlast, waardoor de bestrijding minder gestructureerd verliep en niet alle nesten konden worden weggehaald. Soms duurde het weken voordat gemelde nesten werden weggezogen.

Drie routes

Daarom besloot de gemeente dit jaar een andere werkwijze te kiezen. Vooraf is in nauw overleg met ROVA bekeken waar veel rupsen verwacht werden en waar dit tot problemen zou kunnen leiden, bijvoorbeeld bij druk bezochte plekken of veel gebruikte fiets- en wandelroutes. Deze plekken zijn opgenomen in drie aandachtsroutes, waar de rupsen vanaf mei actief bestreden werden. Met een speciale stofzuiger werden de nesten in de bomen langs deze routes opgezogen en vernietigd.

Deze routes waren op een online kaart aangegeven. Inwoners konden zo van tevoren al zien waar de bestrijdingsploeg langs zou komen. Op die kaart konden ze aanvullend ook nesten in andere bomen melden. Dat heeft goed gewerkt. Er kwamen veel minder meldingen binnen (ongeveer 650 tegen ruim 2100 meldingen in 2019) en het overgrote deel ervan kon tijdig meegenomen worden vanuit de geplande routes.

Biodiversiteit

Ongeveer 10% van de Zwolse eikenbomen is preventief behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel. Daarbij is heel zorgvuldig gekeken naar de natuurwaarden om onnodige schade aan de natuur te voorkomen. Daarnaast is werk gemaakt van de biodiversiteit om de natuurlijke bestrijding van de rupsen te stimuleren. Bloeiende bermen zijn gefaseerd gemaaid en er zijn bollen geplant om meer insecten aan te trekken die op hun beurt weer meer vogels trekken. Daarvoor zijn op verschillende plekken ook nestkastjes uitgedeeld aan bewoners om koolmezen te lokken.

Preventie en communicatie

Wethouder William Dogger: “Door de preventieve aanpak met routes in combinatie met de online kaart kunnen we goed uitleggen hoe we te werk gaan en wat de Zwollenaren kunnen verwachten. We zien dat dit leidt tot meer acceptatie en dat mensen begrijpen dat de natuur de balans moet terugbrengen. Want de rups is hier en zal blijven; we zullen moeten leren leven met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Onze aanpak moet zich daarom richten op het terugdringen van de overlast en beheersing van de rupsen. Daarbij is het belangrijk om een mix van maatregelen te kiezen, want alleen met een combinatie van bestrijden, preventie en meer biodiversiteit krijgen we de rupsen onder controle en kunnen we de jeuk zoveel mogelijk voorkomen. En zo werken we samen met ROVA aan ons buitengeluk.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button