EconomieNieuws uit ZwolleVoorpaginaWielrennen

Nieuw Havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ moet concurrentiepositie regio versterken

De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel krijgen samen één nieuw Havenbedrijf: ‘Port of Zwolle’. Daartoe hebben de colleges van B&W van de drie gemeenten besloten.

Het havenbedrijf gaat de logistiek in de regio versterken. De vorming van één havenbedrijf voor de binnenhavens op de drie locaties biedt allerlei voordelen, volgens de gemeenten. Zo is er straks maar één partij die de acquisitie voor ladingstromen en gezamenlijke lijndiensten hoeft op te pakken. En ook wordt de kracht van de regio versterkt door de gezamenlijke profilering richting de zeehavens in Amsterdam en Rotterdam en richting werkgevers en werknemers in de regio.

Lobby Den Haag

Ook investeringsprojecten op het gebied van infrastructuur hebben zo een hoger slagingspercentage. De rijksmiddelen voor grootschalige investeringen in logistieke infrastructuur zijn immers de komende jaren schaars. Een gezamenlijke lobby richting Den Haag vergroot de slagingskans om gewenste projecten zoals Kornwerderzand, gezamenlijke brug- en sluisbediening, Vaarweg IJsselmeer – Meppel daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.

Politieke goedkeuring

Overigens is de oprichting van het gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle nog niet definitief. De betrokken gemeenteraden en de Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe moeten eerst  goedkeuring verlenen aan de oprichting van Port of Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button