Nieuws uit ZwolleRegio

Zwolle en samenwerkende partners dragen ontwikkeling Zuiderzeehaven over aan Kampen

Zwolle – Na vijftien jaar zit de samenwerking van de zes partners van het watergebonden bedrijventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen er op. Zij zijn voornemens om het project in 2018 af te ronden en de percelen die nog niet verkocht zijn over te dragen aan de gemeente Kampen. Het project is zeer succesvol gebleken: het bedrijvenpark biedt inmiddels werk aan 400 directe arbeidskrachten. Daarnaast is het aantal vrachten dat over het water wordt vervoerd sterk toegenomen. Jaarlijks doen ruim 1.000 schepen de haven aan. Ook zakelijk gezien is het een geslaagd project. De partners kijken dan ook terug op een succesvolle samenwerking.

In 2003 startte de publiek-private samenwerking tussen drie publieke en drie private partijen: de gemeenten Kampen en Zwolle, provincie Overijssel, Dura Vermeer, de Vries & van de Wiel en het Belgische IPEM. Doel was het ontwikkelen en exploiteren van de Zuiderzeehaven tot een modern en duurzaam bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan bedrijven die over willen gaan tot vervoer over water. Dat is immers beter voor het milieu dan vervoer over de weg.

Dit doel is meer dan bereikt. Inmiddels hebben zich elf bedrijven op het grootschalige terrein gevestigd. Het merendeel komt uit de regio, waarmee de Zuiderzeehaven haar functie als regionaal bedrijventerrein onderstreept. Met Wärtsilä’s logistiek centrum, het brandstofdepot van Salland Olie en de containerterminal van IJDT herbergt de Zuiderzeehaven logistieke bedrijven van formaat. Ook agrobusiness is goed vertegenwoordigd met de activiteiten van Graansloot, Van Wijk & Olthuis en Fuite/Liprovit. Dat de haven een ideale locatie is voor recycling bewijst Hoeben Metalen, die een flinke groei heeft doorgemaakt sinds de verhuizing naar Kampen. Het duurzame karakter van het bedrijventerrein is zichtbaar in de windturbines, die in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte van de bedrijven voorzien. De Zuiderzeehaven-organisatie was één van de initiatiefnemers van dit groene project.

Tot nu toe is ongeveer 75% van het bedrijventerrein verkocht. Aan de gemeente Kampen is voorgesteld om het resterende deel – dertien hectare – over te nemen. Dan wordt de Zuiderzeehaven als entiteit opgeheven en gaat Kampen de verkoop van de percelen in eigen beheer verzorgen. De opbrengsten van die verkopen vloeien dan volledig naar de gemeente Kampen.

De gemeenteraden van Kampen en Zwolle en de provinciale statenleden hebben het laatste woord namens de publieke partners in het project. Zij besluiten over enkele weken over het voorstel tot afronding.
Noot

Gerelateerde artikelen

Back to top button